Language

XX Konferencja Buraczana

Za nami XX Jubileuszowa Konferencja Buraczana, która odbyła się 4 i 5 lutego 2021 roku. Po raz pierwszy w wersji on-line ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Zorganizowana została przez PODR, Oddział w Starym Polu we współpracy z KSC S.A. Toruń, Oddział Cukrownia Malbork oraz Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie.

W pierwszym dniu konferencji wystąpił dr hab. inż. Tomasz Piskier – prof. Politechniki Koszalińskiej z ciekawym wykładem dot. „Gospodarki wodnej gleby w uprawie buraka cukrowego”. Drugim prelegentem był Artur Majewski – dyrektor Departamentu Surowcowego KSC S.A. w Toruniu. Przedstawił wyniki kampanii we wszystkich Oddziałach KSC oraz omówił sytuację na europejskim i światowym rynku cukru. Tego samego dnia prezentowały się również firmy nasienne.

W drugim dniu wykład nt. „Perspektywy odchwaszczania buraków cukrowych z uwzględnieniem zmian rejestracyjnych”  przedstawił inż. Adam Paradowski. Szczególny nacisk kładąc na kwestię wycofywania części środków ochrony roślin i tym samym wzrastającej wagi adiuwantów wielofunkcyjnych m.in. Atpolanu 80EC BIO PREMIUM.

Dyrektor KSC S.A. Oddział Cukrownia Malbork Mariusz Kaźmierczak omówił przebieg i wyniki tegorocznej kampanii.