Formularz zwrotu

Formularz odst膮pienia od umowy
zawartej za po艣rednictwem sklepu internetowego sklep.agromix.com.pl

Adresat:

Zak艂ad Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk
1. Mokra 7, 32-005 Niepo艂omice

Tre艣膰 odst膮pienia:

Ja/My, ni偶ej podpisany/a/i

_________________________________

zamieszka艂y/a/li

_________________________________

niniejszym o艣wiadczam/y, 偶e odst臋puj臋/emy od umowy sprzeda偶y zawartej za po艣rednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Zak艂ad Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk w聽 dniu ____________, przedmiot kt贸rej otrzymano w dniu ______________.

Prosz臋 o dokonanie zwrotu ceny na rachunek bankowy o numerze _________________________________.

____________________

data odst膮pienia

____________________

podpis konsumenta

*Formularz nale偶y wydrukowa膰, wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku聽 ch臋ci odst膮pienia od zawartej umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu sprzeda偶y.

POUCZENIE O PRAWIE ODST膭PIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 鈥 Kupuj膮cy, b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio ze swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮 (Konsument)聽mo偶e w terminie 14 dni od daty odebrania przesy艂ki od umowy odst膮pi膰 bez podawania przyczyny聽i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w przekraczaj膮cych najta艅szy oferowany przez Sprzedawc臋 spos贸b dostarczenia rzeczy.
  2. Ustawowe prawo odst膮pienia nie przys艂uguje Kupuj膮cemu, je偶eli jest on zobowi膮zany do zap艂aty kwoty nieprzekraczaj膮cej pi臋膰dziesi臋ciu z艂otych, a tak偶e w innych przypadkach okre艣lonych w w/w ustawie, w szczeg贸lno艣ci, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz:
    • nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta (Zamawiaj膮cego) lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar produkowany na zam贸wienie);
    • dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.
  3. Pismo zawieraj膮ce o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy (kt贸rym mo偶e by膰 wype艂niony formularz odst膮pienia) powinno zosta膰 przes艂ane na adres Sprzedawcy przed up艂ywem wskazanego powy偶ej terminu 14 dni od daty odebrania przesy艂ki z zam贸wieniem.
  4. W razie odst膮pienia od umowy, umowa uwa偶ana jest za niezawart膮, a聽strony s膮 zobowi膮zane do zwrotu tego co 艣wiadczy艂y w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du.聽Kupuj膮cy wysy艂a towar na w艂asny koszt.
  5. Zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego w przypadku odst膮pienia od umowy Kupuj膮cy ma obowi膮zek zwr贸ci膰 dostarczony towar w stanie nienaruszonym do siedziby Sprzedaj膮cego lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedaj膮cego do jego odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia odst膮pienia od umowy. W przypadku, w kt贸rym Kupuj膮cy wysy艂a wype艂nione przez niego o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia dor臋czenia przesy艂ki. Zwracany towar nie mo偶e by膰 u偶ywany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupuj膮cego zgodno艣ci towaru z zam贸wieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu. W przypadku skutecznego odst膮pienia od umowy przez Kupuj膮cego zwrot ceny nast臋puje niezw艂ocznie po otrzymaniu przez Sprzedaj膮cego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzeda偶y do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny nast臋puje na rachunek bankowy, wskazany w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y.