Rodzaje adiuwantów. Czym różni się adiuwant z górnej półki względem zwykłego taniego surfaktanta?

Na rynku polskim oraz zagranicznym rolnicy mają do dyspozycji sporą różnorodność adiuwantów. Niestety wolny rynek spowodował, że panuje dużo generalizacji i dezinformacji odnośnie stosowania i rodzajów adiuwantów.

Często spotykamy się jako producent adiuwantów wielokomponentowych z pytaniem, dlaczego nasze produkty kosztują znacznie więcej niż pozostałe na rynku?

Postaram się to wytłumaczyć w prosty sposób, dzieląc adiuwanty według ich rodzaju.

Adiuwant z definicji to substancje chemiczne, pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na chwastobójcze działanie substancji aktywnej herbicydu (adiuwanty aktywujące) lub zmieniają właściwości użytkowe formulacji preparatu i cieczy opryskowej (adiuwanty modyfikujące).

Pierwszym najbardziej podstawowym typem adiuwanta spotykanego na rynku są:

  1. Surfaktanty to inaczej substancje powierzchniowo czynne od ang. – surface acting agents), których najważniejszą właściwością jest zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej. Dzięki temu dochodzące do powierzchni krople łatwiej się na niej zatrzymują, substancja aktywna dokładniej ją pokrywa, ale niekoniecznie ułatwia wnikanie do komórek.
  1. Adiuwanty olejowe to zarówno oleje roślinne bądź ich pochodne, jak i oleje mineralne. Olej zawarty w tych adiuwantach zwiększa rozpuszczalność wielu środków ochrony roślin, ma określoną zdolność rozpuszczania wosku roślinnego i nie wysycha łatwo na powierzchni, przez co wnikanie substancji aktywnych do komórek agrofagów jest ułatwione. Adiuwanty olejowe dodaję się do cieczy roboczej w stężeniu 1-2% – Atpolan® 81 EC Premium
  1. Adiuwanty mineralne, reprezentowane najczęściej przez nawozy amonowe (np. siarczan amonu), działają jako kondycjonery wody, ograniczając wiązanie substancji aktywnych środków ze składnikami mineralnymi w wodzie w nierozpuszczalne sole i zapobiegając w ten sposób formowaniu się bezużytecznych dalej kryształów lub skorupowatych osadów na powierzchni roślin. W wielu krajach jako adiuwanty do niektórych herbicydów (np. z grupy sulfonylomocznika i imidazoli) dodaje się także płynne nawozy będące wodnym roztworem mieszaniny azotanu amonowego i mocznika w stosunku 1:1 (np. popularny krajowy nawóz RSM). Adiuwanty minieralne w stosowanych stężeniach nie wpływają na właściwości fizyczne cieczy opryskowej, a zwłasza na jej napięcie powierzchniowe, jednak mogą oddziaływać pośrednio na funkcjonowanie znajdujących się w niej sufraktantów bądź adiuwantów olejowych.
  1. Adiuwanty o wielokierunkowym działaniu (PREMIUM), zwane też adiuwantami wielokomponentowymi, zawierają składniki pochodzące ze wszystkich wcześniej wymienionych grup i nie tylko. Adiuwanty które wymieniłem powyżej w których skład wchodzą pojedyncze składniki z reguły charakteryzują się wąskim zakresem działania. Dzięki starannie opracowanemu składowi w adiuwantach wielokierunkowych AGROMIX pomiędzy składnikami dochodzi do reakcji synergistycznych, co daje użytkownikowi większe korzyści niż stosowanie nawet kilku adiuwantów z różnych grup łącznie w mieszaninie zbiornikowej. Dzięki doskonale dobranym komponentom uzyskujemy nowe możliwości, takie jak istotne zwiększenie rozpuszczalności, poprawienie wnikania substancji czynnych do roślin czy ograniczenia znoszenia.

Wykorzystanie adiuwantów wielokierunkowych niesie rozwiązanie wielu trudnych problemów z którymi spotykamy się w różnych uprawach polowych, warzywniczych oraz sadowniczych.

Po więcej wiedzy zapraszam na nasz doradczy kanał AGX Labs: http://bit.ly/3ZjnT7Z

Najnowsze wpisy

Skośnik buraczak to motyl składający jaja na buraku cukrowym. Dla roślin najgroźniejsze ...

Subskrybuj nasz kanał doradczy na YouTube

Sklep AGROMIX

Kup adiuwanty Premium już teraz