Skuteczne zwalczanie uciążliwego wyczyńca polnego przy wykorzystaniu Atpolan® Bio 80 EC Premium

Wyczyniec polny jest chwastem wysoce uciążliwym szczególnie na stanowiskach idealnych do uprawy pszenicy ozimej. Preferuje stanowiska o żyznych glebach, zasobnych w składniki pokarmowe, o wartość pH gleby powyżej 6,5 i zasobnych w wodę. W Polsce jego główne stanowiska występują na Żuławach Wiślanych, w dolinie Wisły, okolicach Kętrzyna na Mazurach oraz coraz liczniej na Lubelszczyźnie a także na licznych stanowiskach rozsianych po całym kraju.
Wyczynie polny jest chwastem kiełkującym przez cały okres jesienny, zimowy i wczesnej wiosny. Charakteryzuje się niewielką masą części nadziemnej ustawionej poziomo co nie sprzyja zatrzymywaniu się na roślinie cieczy roboczej.

Istotne czynniki przy zwalczaniu wyczyńca polnego przez rolników!

Do zwalczania wyczyńca można wykorzystać substancje czynne z wielu grup chemicznych, jednak z czasem zaobserwowano powstawanie odporności na niektóre z nich (herbicydy sulfonylomocznikowe, pinoksaden). W obecnej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem jest stosowanie mieszani herbicydowych złożonych z preparatów należących do kilku grup (np. W okresie jesiennym prosulfokarb – Ndiflufenikan – F1 oraz flufenacet – K3,).  Wymienione substancje wykazują działanie doglebowe i nalistne, przy czym należy zaznaczyć, że działanie nalistne jest istotnie zależne od możliwości zatrzymywania się kropel cieczy roboczej na powierzchni wyczyńca, a następnie wnikania. Aplikowanie herbicydów nawet o działaniu doglebowym przez liść jest bardzo efektywne, gdyż herbicyd w środowisku glebowym ulega znacznemu rozproszeniu i sorpcji glebowej (dotyczy to szczególnie flufenacetu na glebach zasadowych, flufenacet przechodzi do form nieaktywnych), natomiast podany przez liść może wnikać do roślin bez znaczących strat. Liście wyczyńca są ustawione pionowo, dodatkowo są silnie owoskowane co sprzyja odbiciu kropel, które spadają na ziemię.

Rosa także osłabia działanie!

Okres jesienny charakteryzuje się okresem z występującą rosą od późnych godzin popołudniowych, praktycznie do południa kolejnego dnia. Nie są to idealne warunki do aplikacji herbicydów od działaniu nalistnych. Występujące krople rosy na liściach sprzyjają odbijaniu się kropel cieczy roboczej od powierzchni wyczyńca polnego. Dodatkowo, ciecz robocza w połączeniu z rosą ulega silnemu rozcieńczeniu i proces wnikania herbicydu do wyczyńca jest spowolniony. 

Rola prawidłowego i skutecznego adiuwanta w zabiegu na zwalczanie uporczywego wyczyńca polnego

Stosowane jako adiuwant – surfaktanty (pochodne alkoholi oraz organosilikony) w warunkach rosy, także przyczyniają się do spadku wnikania herbicydu przez liść! Adiuwanty na bazie alkoholi oraz organosilikonu powodują silne obniżenie napięcia powierzchniowego. W połączeniu z rosą powodują spływanie herbicydu z roślin na ziemię. Kolejną barierą dla wnikania jest warstwa woskowa, która jak wszystkie woski (np. w świeczce) w niskiej temperaturze jest ciałem stałym. Natomiast proces biernego wnikania herbicydu do roślin na zasadzie dyfuzji nie występuje przez ciała stałe. Proces ten mogą ułatwić adiuwanty olejowe oparte na estrze metylowym oleju rzepakowego (MSO). Ta grupa adiuwantów posiada wyjątkowo dobre właściwości rozpuszczające woski. Dotychczas są najczęściej stosowane w uprawie roślin jarych jak kukurydza i buraki cukrowe, świetnie nadają się do stosowania w zabiegach zwalczających wyczyńca polnego w pszenicy ozimej i innych zbożach. Adiuwantem przeznaczonym do zabiegów herbicydowych powschodowych w zbożach jest Atpolan® Bio 80 EC PremiumJest oparty na estrze metylowym oleju rzepakowego. Dodatkowo, posiada wbudowany komponent ograniczający znoszenie (dzięki niemu zmniejsza się znoszenie herbicydu poza obszar chroniony, a do chwastów dociera więcej herbicydu) oraz bufor pH (zwiększa rozpuszczalność mezosulfuronu metylowego i jodosulfuronu metylosodowego). Atpolan® Bio 80 EC Premium stosuj w dawkę 1,5 l/ha. 

Zwalczając wyczyńca pamiętaj:

 1. Stosuj rożne metody ograniczania wyczyńca, także niechemiczne,
 2. Zabiegi herbicydowe wykonuj w największej wrażliwość wyczyńca (BBCH11-19)
 3. Stosuj mieszaniny herbicydowe złożone z kilku herbicydów o różnych mechanizmach działania,
 4. Stosuj niskie wydatki cieczy roboczej – nie przekraczaj 200 l/ha, optymalnie 100 – 150 l/ha!!!
 5. Stosuj dobrej klasy rozpylacze dwustrumieniowe, wytwarzające krople w zakresie 200 – 300 mikronów – zakres medium
 6. Zabiegi herbicydowe staraj się wykonywać na rośliny suche!,
 7. Jeżeli rosa utrzymuje się także w ciagu dnia nie zwlekaj z zabiegiem – wyczyniec i inne chwasty jednoliścienne wykazują najwyższą wrażliwość na herbicydy do początku krzewienia,
 8. Stosuj Atpolan® Bio 80 EC Premium. w dawce 1,5 l/ha – w tej dawce mieszania herbicydowa osiąga pełną skuteczność,
 9. Dokonuj częstych lustracji plantacji – jeżeli po wykonanym zabiegu herbicydowym nadal obserwujesz wschody wyczyńca wykonaj kolejny zabieg herbicydowy,
 10. Jeżeli wyczyniec jest największym Twoim problemem – do mieszany zbiornikowej NIE dodawaj innych komponentów niż HERBICYDY i Atpolan® Bio 80 EC Premium. – na pewno dodatki nie pomogą w zwalczaniu chwastów, a mogą osłabić działanie!
 11. Zabiegi nawożenia doglebowego i dolistnego wykonuj tylko po całkowicie skutecznym zabiegu – stosowane wcześniej mogą przyspieszyć regenerację wyczyńca,
 12. Prowadź szczegółowe notatki dotyczące stosowanych herbicydów, dawek oraz skuteczności – pomogą Tobie w kolejnych latach w planowaniu zabiegów.
 13. Opóźniaj zasiewy pszenicy ozimej do możliwie najpóźniejszych terminów, spowoduje to mniejszą kompensację wyczyńca polnego.
 14. Nie upraszczaj! W doświadczeniach polowych wyszło nam, że spłycenie uprawy skutkuje 4,5-krotnym wzrostem zachwaszczenia chwastami jednoliściennymi. A gdy dochodzi do monokultury aż 7 krotnym.
 15. Uprawa płużna może być na wagę złota, w warunkach silnej presji wyczyńca istotnie zwiększa plon roślin 

 

Już dzisiaj możesz zacząć nową erę w skutecznej walce z wyczyńcem. Zapraszamy do naszego e-sklepu

 Dział Wsparcia Technicznego Z.P.H Agromix  

Najnowsze wpisy

Skośnik buraczak to motyl składający jaja na buraku cukrowym. Dla roślin najgroźniejsze ...

Subskrybuj nasz kanał doradczy na YouTube

Sklep AGROMIX

Kup adiuwanty Premium już teraz