Zakład Produkcyjno - Handlowy Agromix od samego początku funkcjonowania dostarczał profesjonalne rozwiązania dla rolnictwa.

Historia przedsiębiorstwa zaczęła się od produkcji saletry wapniowej oraz wapniowo-magnezowej dla ogrodnictwa. Adiuwant – Atpolan 80 EC był jednym z pierwszych na polskim rynku produktów zwiększających efektywność środków ochrony roślin. Wysoka jakość produktu została potwierdzona przez producenta herbicydu Apyros 75 WG, który zalecał jego łączne stosowanie.

Zawsze stawialiśmy na naukowe podejście i praktykę rolniczą. W 2008 roku rozpoczęliśmy produkcję adiuwantu AS 500 SL. Jest to pierwszy adiuwant o wielokierunkowym działaniu, którego unikalny skład jest chroniony międzynarodowym patentem. Od adiuwantu AS 500 SL rozpoczęliśmy erę adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania, które skutecznością przewyższają standardowe produkty.

Stworzyliśmy adiuwanty dedykowane do herbicydów – Atpolan Bio 80 EC, do fungicydów - Lewar pH- Fungi, do insektycydów - adiuwant EntoMaxx pH-, i do herbicydów doglebowych stosowanych przedwschodowo - Atpolan Soil Maxx – adiuwant o wielokierunkowym działaniu, zwiększający skuteczność herbicydów doglebowych i zapobiegający przemieszczaniu się substancji czynnych w głąb gleby. Atpolan Soil Maxx chroni rośliny uprawne przed działaniem fitotoksycznym herbicydów i zanieczyszczeniem wód podziemnych.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ponieważ w 2019 roku zakończyliśmy kilkuletnie prace badawczo-rozwojowe, w wyniku powstała nowa seria adiuwantów, którą nazwaliśmy Premium.  Nowa seria adiuwantów to ulepszone wersje znanych produktów, które cechują się wyższym poziomem bezpieczeństwa dla środowiska, w tym wysoką biodegradowalnością i brakiem negatywnego oddziaływania na organizmy np. pszczołę miodną. Seria adiuwantów Premium posiada w swoim składzie innowacyjny komponent, który znaczącą wpływa na ograniczenie znoszenia - Anty-Dryft Maxx.

Produkty firmy Agromix to najlepsze rozwiązania o najwyższej jakości, co wielokrotnie zostało potwierdzone niezależnymi badaniami naukowymi. Nasze produkty chronione są patentami lub znakami towarowymi.