Regulamin sklepu

REGULAMIN聽 SKLEPU聽INTERNETOWEGO聽

sklep.agromix.com.pl

搂1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. W艂a艣cicielem i administratorem sklepu internetowego sklep.agromix.com.pl (Sklep), jest Roman Szewczyk prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Zak艂ad Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk z siedzib膮 w Niepo艂omicach (32-005) przy ul. Mokrej 7, Regon: 003925537, NIP: 6830001115 (Sprzedaj膮cy).
 2. Adres korespondencyjny Sklepu to: Zak艂ad Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk,聽Mokra 7, 32-005 Niepo艂omice. Adres poczty elektronicznej Sklepu to:聽sklep@agromix.com.pl聽oraz numer telefonu:聽+48聽122 811 008. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 96861900060060060908960002. Kupuj膮cy mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie. Kupuj膮cy mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach: poniedzia艂ek 鈥 pi膮tek 08:00 鈥 16:00.
 3. Kupuj膮cym聽jest ka偶da osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu i/lub za jego po艣rednictwem dokonuje zakupu. Kupuj膮cym mo偶e by膰 zar贸wno podmiot wykonuj膮cy we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (Przedsi臋biorca), jak i osoba fizyczna dokonuj膮ca zakupu w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio ze swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮 (Konsument).
 4. Sprzedaj膮cy 艣wiadczy Kupuj膮cym us艂ugi okre艣lone w niniejszym Regulaminie (Regulamin), wydanym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, na zasadach w nim przewidzianych, w szczeg贸lno艣ci okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania um贸w sprzeda偶y z Kupuj膮cym na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.
 5. Korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych przez Sprzedaj膮cego za po艣rednictwem Sklepu oznacza uprzedni膮 akceptacj臋 Regulaminu. W przypadku sk艂adania Zam贸wienia, akceptacja Regulaminu nast臋puje poprzez klikni臋cie przez Kupuj膮cego okre艣lonego pola wyboru (checkbox) dost臋pnego w Sklepie. Korzystaj膮c ze Sklepu Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do podejmowania wy艂膮cznie dzia艂a艅 zgodnych z obowi膮zuj膮cym prawem, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania zakazu dostarczania tre艣ci, kt贸rych publikacja na stronie Sklepu mog艂aby prowadzi膰 do naruszenia prawa lub d贸br osobistych os贸b trzecich.
 6. Do korzystania z us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem strony Sklepu wymagane jest urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i poprawnie skonfigurowan膮 przegl膮dark膮 internetow膮, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), w艂膮czona obs艂uga plik贸w聽cookies聽oraz zainstalowany program聽FlashPlayer. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Kupuj膮cego.
 7. Regulamin jest udost臋pniony Kupuj膮cym nieodp艂atnie na stronie internetowej Sklepu w takiej formie, kt贸ra umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci.

搂2 KONTO KUPUJ膭CEGO

 1. W ramach funkcjonalno艣ci Sklepu, Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 za艂o偶enie w Sklepie w艂asnego Konta. Posiadanie Konta nie jest konieczne dla z艂o偶enia Zam贸wienia i zawarcia umowy ze Sprzedaj膮cym.
 2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 3. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (je艣li inny ni偶 adres zamieszkania), nr telefonu, adres e-mail, dane do faktury (je艣li Kupuj膮cy chce otrzyma膰 faktur臋 VAT), login oraz has艂o do logowania.
 4. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂1 ust. 2.

搂3 SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃 I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDA呕Y

 1. Sprzedaj膮cy prowadzi sprzeda偶 towar贸w prezentowanych w Sklepie. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).
 2. Stronami umowy sprzeda偶y zawieranej za po艣rednictwem Sklepu s膮 Sprzedaj膮cy i Kupuj膮cy.
 3. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie Sklepu stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p贸藕niejszymi zmianami 鈥 dalej jako Kodeks Cywilny) i nie stanowi膮 one oferty w rozumieniu art. 66 搂1 lub 543 Kodeksu Cywilnego.聽Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczeg贸lnych towar贸w przedstawianych na stronie Sklepu. Nie dotyczy to zam贸wie艅 przyj臋tych do realizacji.
 4. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Kupuj膮cego na towary znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
 5. Zam贸wienia dokonywane za po艣rednictwem strony internetowej mo偶na sk艂ada膰 o dowolnej porze i dniu tygodnia.
 6. Z艂o偶enie przez Kupuj膮cego zam贸wienia w Sklepie stanowi ofert臋 zakupu w rozumieniu art. 66 搂1 Kodeksu Cywilnego i sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych czynno艣ci:
  • wybrania towar贸w spo艣r贸d prezentowanych na stronach Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka (klikni臋cie przycisku 鈥濪o koszyka鈥 lub zbli偶onego);
  • wybrania sposobu zap艂aty i dostawy;
  • zarejestrowania Konta, zalogowania si臋 do Konta lub podania danych wymaganych do realizacji zam贸wienia;
  • zapozna膰 si臋 z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptowa膰;
  • dokonania zam贸wienia (klikni臋cie przycisku 鈥渮amawiam i p艂ac臋鈥 lub zbli偶onego), dokonanie Zam贸wienia powoduje powstanie po stronie Kupuj膮cego obowi膮zku zap艂aty ceny za zam贸wienie;
  • potwierdzenia Zam贸wienia, poprzez klikni臋cie w link przes艂any przez Sprzedaj膮cego w wiadomo艣ci e-mail;
 7. Przed dokonaniem przez Kupuj膮cego zam贸wienia zostanie wy艣wietlone podsumowanie zam贸wienia zawieraj膮ce nast臋puj膮ce informacje:
  • zam贸wione towary;
  • 艂膮czn膮 cen臋 zam贸wionych towar贸w, w tym koszt贸w dostawy oraz ewentualnych dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych zam贸wieniem towaru przez Kupuj膮cego lun 鈥 gdy charakter Zam贸wienia nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny 鈥 informacj臋 o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych ewentualnych kosztach;
 8. Po dokonaniu przez Kupuj膮cego zam贸wienia zostanie wy艣wietlone podsumowanie zam贸wienia zawieraj膮ce nast臋puj膮ce informacje:
  • dane Kupuj膮cego, w tym adres dostawy;
  • wybrany spos贸b p艂atno艣ci;
  • wybrany spos贸b dostawy;
  • numer zam贸wienia.
 9. Modyfikowanie element贸w zam贸wienia oraz danych jest mo偶liwe do chwili dokonania Zam贸wienia. Ewentualna p贸藕niejsza zmiana danych jest mo偶liwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedaj膮cym drog膮 elektroniczn膮, do chwili wys艂ania Zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego do Kupuj膮cego. Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 dokonania zmiany.
 10. Oferta jest wi膮偶膮ca dla Sprzedaj膮cego przez 3 dni robocze (dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 11. W odpowiedzi na z艂o偶one Zam贸wienie Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 3 dni roboczych, wysy艂a wiadomo艣膰 e-mail na podany przez Kupuj膮cego adres e-mail w celu:
  • zaakceptowania Zam贸wienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu z艂o偶enia o艣wiadczenia i powoduje, 偶e Sprzedaj膮cy zobowi膮zany jest zrealizowa膰 Zam贸wienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do zap艂aty ceny i odebrania zam贸wionego produktu.
 12. Wiadomo艣膰 e-mail b臋dzie zawiera艂a podsumowanie informacji na temat zam贸wienia:
  • numer zam贸wienia
  • dane Kupuj膮cego, w tym adres dostawy;
  • 聽zam贸wione towary wraz z ich 艂膮czn膮 cen膮
  • wybrany spos贸b p艂atno艣ci;
  • wybrany spos贸b dostawy.;
  • odmowy przyj臋cia zam贸wienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy, przy czym odmowa przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego mo偶e nast膮pi膰 z nast臋puj膮cych powod贸w;
  • brak mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia le偶膮cy po stronie producenta towaru;
 13. wskazanie przez Kupuj膮cego adresu dostawy nieistniej膮cego lub znajduj膮cego si臋 poza granicami Polski;
  • przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikaj膮cych w szczeg贸lno艣ci z braku towaru w magazynie b膮d藕 u dostawcy, do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Kupuj膮cego, je偶eli akceptacja przez Kupuj膮cego nie nast膮pi w ci膮gu 3 dni roboczych, oferta wygasa.
  • W przypadku wyboru przez Kupuj膮cego p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Kupuj膮cy obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y 鈥 w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
  • Z艂o偶enie zam贸wienia w Sklepie i wyb贸r mo偶liwo艣ci otrzymania faktury VAT jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wys艂anie faktury nast臋puje po dor臋czeniu zam贸wienia na adres e-mail podany przez Kupuj膮cego, je艣li faktura聽VATw formie papierowej nie zosta艂a do艂膮czona do przesy艂ki z zam贸wieniem.

搂4 REALIZACJA ZAM脫WIENIA

 1. Przyst膮pienie przez Sprzedaj膮cego do realizacji zam贸wienia nast臋puje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego, o kt贸rym mowa w 1 ust. 2 Regulaminu lub po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji p艂atno艣ci z wykorzystywanego przez Sprzedaj膮cego systemu j膮 obs艂uguj膮cego.
 2. Po skompletowaniu zam贸wienia Sprzedaj膮cy dokonuje wysy艂ki zam贸wienia w spos贸b wybrany przez Kupuj膮cego. Zam贸wiony towar zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie, w spos贸b wybrany przez Kupuj膮cego podczas sk艂adania Zam贸wienia. W przypadku zam贸wienia towar贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.
 3. Pocz膮tek biegu terminu dostawy towaru do Kupuj膮cego lub gotowo艣ci towaru do odbioru przez Kupuj膮cego w przypadku wyboru przez Kupuj膮cego sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedaj膮cego.
 4. Dostawa towaru odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski. Dostawa towaru do Kupuj膮cego jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Kupuj膮cego na stronach Sklepu w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Kupuj膮cego woli zwi膮zania si臋 umow膮 sprzeda偶y.
 5. W dniu wys艂ania towaru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupuj膮cego stosowna informacja.
 6. W przypadku nieobecno艣ci Kupuj膮cego pod adresem wskazanym jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie pr贸b臋 kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w kt贸rym Kupuj膮cy b臋dzie obecny. W przypadku zwrotnego odes艂ania zam贸wionego towaru do Sprzedaj膮cego przez dostawc臋, Sprzedaj膮cy skontaktuje si臋 z Kupuj膮cym drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie, ustalaj膮c ponownie z Kupuj膮cym termin i koszt dostawy.
 7. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dy pope艂nione przez Kupuj膮cego w formularzu zam贸wienia lub podczas rejestracji, w wyniku kt贸rych przesy艂ka nie dotar艂a do adresata. W sytuacji wskazania przez Kupuj膮cego nieprawid艂owego adresu b膮d藕 nieodebrania zam贸wienia dostarczonego pod wskazany przez Kupuj膮cego adres, Kupuj膮cego obci膮偶aj膮 koszty zwrotu przesy艂ki oraz ewentualnie ponownej dostawy zam贸wienia pod ten sam lub inny adres.

搂5 ODST膭PIENIE OD UMOWY I INNE PRAWA KUPUJ膭CEGO

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa mo偶e w terminie 14 dni od daty odebrania przesy艂ki od umowy odst膮pi膰 bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w przekraczaj膮cych najta艅szy oferowany przez Sprzedaj膮cego spos贸b dostarczenia rzeczy.
 2. Ustawowe prawo odst膮pienia, o kt贸rym mowa w punkcie 1. nie przys艂uguje Kupuj膮cemu b臋d膮cemu Konsumentem, je偶eli jest on zobowi膮zany do zap艂aty kwoty nieprzekraczaj膮cej pi臋膰dziesi臋ciu z艂otych, a tak偶e w innych przypadkach okre艣lonych w ustawie, w szczeg贸lno艣ci, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz:
  • nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Kupuj膮cego b臋d膮cego Konsumentem lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar produkowany na zam贸wienie);
  • dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrze偶eniem ogranicze艅 zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dla skuteczno艣ci odst膮pienia od umowy pismo z o艣wiadczeniem powinno zosta膰 przes艂ane na adres Sprzedaj膮cego przed up艂ywem wskazanego powy偶ej terminu 14 dni od daty odebrania przesy艂ki z zam贸wieniem. Wraz z przedmiotem umowy Sprzedaj膮cy dostarcza Kupuj膮cemu b臋d膮cemu Konsumentem formularz odst膮pienia od umowy, kt贸ry po jego wype艂nieniu przez Zamawiaj膮cego odpowiada wymogom o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, przy czym o艣wiadczenie o odst膮pieniu nie musi by膰 obowi膮zkowo z艂o偶one na tym formularzu.
 4. Z zastrze偶eniem ogranicze艅 zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odst膮pienia od umowy, umowa uwa偶ana jest za niezawart膮, a strony s膮 zobowi膮zane do zwrotu tego co 艣wiadczy艂y w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Kupuj膮cy b臋d膮cemu Konsumentem odsy艂a towar do siedziby Sprzedaj膮cego na w艂asny koszt.
 5. W przypadku odst膮pienia od umowy Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem ma obowi膮zek zwr贸ci膰 dostarczony towar w stanie nienaruszonym do siedziby Sprzedaj膮cego lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedaj膮cego do jego odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia odst膮pienia od umowy. Zwracany towar nie mo偶e by膰 u偶ywany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupuj膮cego b臋d膮cego Konsumentem o zgodno艣ci towaru z zam贸wieniemi oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.
 6. W przypadku skutecznego odst膮pienia od umowy przez Kupuj膮cego b臋d膮cego Konsumentem, zwrot ceny nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedaj膮cego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzeda偶y do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny nast臋puje na rachunek bankowy, wskazany w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y.
 7. Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅.
 8. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Kupuj膮cego b臋d膮cego Konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.
 9. Celem skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do instytucji zajmuj膮cych si臋 ochron膮 praw i聽interes贸w konsument贸w, w szczeg贸lno艣ci do:
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w,
 • Wojew贸dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH),
 • s膮d贸w polubownych, w tym sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 • Szczeg贸艂owy, prowadzony przez Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w rejestr podmiot贸w uprawnionych do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w, w tym pomi臋dzy Kupuj膮cym b臋d膮cym Konsumentem a Sprzedaj膮cym mo偶na znale藕膰 pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w (dotycz膮cych zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug) pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

搂6 R臉KOJMIA I REKLAMACJA

 1. Kupuj膮cy powinien zapozna膰 si臋 z opisem towaru, kt贸ry zamierza zam贸wi膰, w szczeg贸lno艣ci czy odpowiada on jego oczekiwaniom. W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci Kupuj膮cy mo偶e mailowo lub telefonicznie zwr贸ci膰 si臋 do Sprzedaj膮cego z pro艣b膮 o dodatkowe wyja艣nienia dotycz膮ce produktu.
 2. Umow膮 sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe towary. Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany dostarczy膰 Kupuj膮cemu towar wolny od wad. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego w Sklepie towaru, Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem ma prawo do zg艂oszenia 偶膮da艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady towaru, zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przypadku Kupuj膮cego b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮, strony zgodnie postanawiaj膮, 偶e odpowiedzialno艣膰 Sprzedaj膮cego z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne lub prawne towaru podlega wy艂膮czeniu.
 3. Niezale偶nie od ewentualnej odpowiedzialno艣ci Sprzedaj膮cego z tytu艂u r臋kojmi za rzecz sprzedan膮, Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo z艂o偶enia reklamacji odno艣nie wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, czyli funkcjonowania Sklepu. Reklamacje nale偶y sk艂ada膰 pisemnie na adres wskazany w 1 ust. 2. Sprzedaj膮cy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania, za wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rej dla oceny zasadno艣ci reklamacji konieczne oka偶e si臋 dostarczenie towaru do siedziby Sprzedaj膮cego 鈥 w takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru przez Kupuj膮cego.
 4. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedaj膮cego ponosi Kupuj膮cy 鈥 koszty te b臋d膮 zwracane Kupuj膮cemu przez Sprzedaj膮cego wy艂膮cznie w przypadku uwzgl臋dnienia reklamacji. Koszty odes艂ania towaru przez Sprzedaj膮cego z powrotem do Kupuj膮cego ponosi Sprzedaj膮cy.

搂7 US艁UGI 艢WIADCZONE ZA PO艢REDNICTWEM POCZTY E-MAIL

 1. Us艂ug膮 艣wiadczon膮 za po艣rednictwem poczty elektronicznej jest wysy艂anie zam贸wionego 鈥濶ewslettera鈥 oraz wiadomo艣ci e-mail na podany przez Kupuj膮cego adres poczty e-mail.
 2. Kupuj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie od Sprzedaj膮cego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕niejszymi zmianami) na podany przez Kupuj膮cego adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastruktur臋 Sklepu do nieokre艣lonej liczby Kupuj膮cych.
 3. Us艂uga subskrypcji 鈥濶ewslettera鈥 Sklepu jest us艂ug膮 bezp艂atn膮.
 4. Zam贸wienie us艂ugi 鈥濶ewsletter鈥 nast臋puje poprzez wyra偶enie zgody poprzez wype艂nienie formularza w Sklepie.
 5. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dym momencie cofn膮膰 zgod臋 na otrzymywanie tre艣ci informacyjnych i reklamowych wysy艂aj膮c e-mail z takim 偶膮daniem na adres Sklepu, dokonuj膮c wyboru odpowiedniej opcji na stronie Sklepu lub klikaj膮c link znajduj膮cy si臋 w przes艂anym Newsletterze.
 6. Korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Ka偶dy 鈥濶ewsletter鈥 lub inna poczta elektroniczna pochodz膮ca od Sprzedaj膮cego zawiera:
  • informacj臋 o nadawcy;
  • okre艣lenie tre艣ci wiadomo艣ci w polu 鈥瀟emat鈥;
  • informacj臋 o sposobie rezygnacji z us艂ugi lub zmienienia jej parametr贸w (np. adresu poczty elektronicznej Kupuj膮cego).

搂8 INNE PRAWA I OBOWI膭ZKI STRON

 1. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do ingerencji w struktur臋 techniczn膮 Sklepu, w celu zdiagnozowania nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu us艂ug Sklepu.
 2. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie r贸wnie偶 prawo do czasowego wy艂膮czenia niekt贸rych funkcjonalno艣ci Sklepu.
 3. Kupuj膮cemu nie wolno przekazywa膰 tre艣ci bezprawnych z wykorzystaniem Sklepu.
 4. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do korzystania z tre艣ci zamieszonych na stronie Sklepu wy艂膮cznie w ramach swojego u偶ytku osobistego, a ponadto do korzystania ze Sklepu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Kupuj膮cych oraz dla Sprzedaj膮cego.

搂9 DANE OSOBOWE ORAZ PLIKI TYPU 鈥濩OOKIES鈥

Szczeg贸艂owe zasady przetwarzania danych osobowych Kupuj膮cych, a tak偶e wykorzystywania w ramach funkcjonowania Sklepu plik贸w typu 鈥瀋ookies鈥 okre艣la Polityka Prywatno艣ci sklepu internetowego聽www.sklep.agromix.com.pl.

搂10 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj膮 odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu jako ca艂o艣ci oraz poszczeg贸lnych element贸w prezentowanych na stronie Sklepu, w tym prawa oznacze艅 towar贸w przys艂uguj膮 odpowiednio Sprzedaj膮cemu b膮d藕 podmiotom trzecim. Z zastrze偶eniem uregulowania dozwolonego u偶ytku, ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedaj膮cego lub podmiot贸w trzecich jest zabronione.
 3. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu po zaakceptowaniu przez Sprzedaj膮cego Zam贸wienia nie ma wp艂ywu na to Zam贸wienie.