Język

Projekty realizowane z funduszy UE

loga ue pl

Tytuł projektu: Opracowanie skutecznych mieszanin roboczych, w wyniku zastosowania wielofunkcyjnych adiuwantów poprawiających właściwości fizykochemiczne mieszaniny ze środkami ochrony roślin, o działaniu potwierdzonym w badaniach polowych.

Cel projektu: Celem projektu jest realizacja usługi badawczej, mająca na celu opracowanie skutecznych mieszanin roboczych, w wyniku zastosowania wielofunkcyjnych adiuwantów poprawiających właściwości fizykochemiczne mieszaniny ze środkami ochrony roślin, o działaniu potwierdzonym w badaniach polowych.

Beneficjent: ROMAN SZEWCZYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „AGROMIX„

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 349 548.00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 297 115.80 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

loga ue pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY AGROMIX Roman Szewczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Ochrona innowacyjnego na skalę światową wynalazku – adiuwantu działającego kompleksowo do agrochemikaliów.”

Celem projektu jest uzyskania ochrony patentowej w trybie PCT, na Ukrainie, Białorusi, USA i Chinach oraz ww. krajach europejskich, na wynalazek jakim jest adiuwat do agrochemikaliów, w tym zwłaszcza stosowany doglebowo i nalistnie.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 458 100,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 229 050,00 zł

„Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin”.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych adiuwantów wielofunkcyjnych wspomagających skuteczność biologiczną i zapewniających stabilność działania agrochemikaliów – głównie herbicydów, fungicydów i insektycydów w zmiennych warunkach technicznych i środowiskowych z jednoczesnym brakiem negatywnego oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół, środowiska wodnego i człowieka.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 3 030 961,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 104 337,41 zł

Beneficjent: ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY AGROMIX Roman Szewczyk