Język

Siew buraków cukrowych – Poradnik krok po kroku

Każdy rolnik zajmujący się uprawą buraka cukrowego dba o to, by osiągnąć jak największe plony. Na efekty wpływa bardzo wiele czynników, ale do najważniejszych należy odpowiedni termin siewu buraka cukrowego oraz optymalne dobranie liczby roślin do areału, który ma zostać obsiany. Zobaczmy, jak prawidłowo przygotować glebę pod siew buraka cukrowego i kiedy jest najlepszy termin jego siewu.

Przygotowanie gleby pod siew buraka cukrowego

Buraki cukrowe należą do roślin wymagających, które najlepiej rosną na glebach o strukturze gruzełkowatej, które są zasobne w próchnicę i mają uregulowane stosunki powietrzno-wodne. Dobrze się nadają do uprawy w ramach płodozmianu, a najlepiej jest siać je na polach po uprawach roślin bobowatych, ziemniaków oraz zbóż. Natomiast nie będą one dobrze rosły na polach po koniczynie, lucernie, trawie, rzepaku i burakach.

Przygotowanie gleby pod siew buraków powinno się rozpocząć już jesienią, gdy na polach zostanie rozrzucony przefermentowany obornik. Po rozrzuceniu należy go przyorać na głębokość ok. 15 – 20 cm, co wzbogaci glebę o cenne składniki odżywcze i wiosną buraki będą miały z czego czerpać. Do nawożenia można również stosować inne nawozy, nie tylko organiczne. Szczególnie dobrze sprawdzają się takie, które pomogą uzupełnić zasobność gleby w fosfor i potas oraz magnez i siarkę.

Warto pamiętać, że poza dostępem do gleby dobrej jakości, buraki cukrowe wymagają również odpowiedniego poziomu pH. Optymalny jest poziom w granicach 6,2-7 pH, a zatem przy glebach kwaśniejszych dobrze byłoby wykonać wapnowanie. Można to zrobić pod przedplon, na który najlepiej nadaje się pszenica i jęczmień.

Wiosną, gdy nadejdzie czas siewu glebę, należy lekko zruszać na głębokość ok. 3 cm. Nie należy ruszać gleby zbyt głęboko, aby nie zaburzyć podsiąku kapilarnego, który daje roślinom najlepsze warunki do kiełkowania i wzrostu. Należy również pamiętać o tym, by uprawa przedsiewna została ograniczona do minimum, a zatem najlepiej, by był wykonany tylko jeden przejazd. Dzięki temu będzie można uniknąć niepotrzebnego zbijania gleby, co miałoby miejsce w czasie kolejnych przejazdów.

Terminy siewu buraka cukrowego

Odpowiedni wybór terminu siewu buraków cukrowych ma ogromny wpływ na kondycję roślin i późniejsze plony. Mówi się nawet o tym, że powinien być on wykonany najwcześniej jak to możliwe i tak późno jak to konieczne. Jednym słowem nie da się wyznaczyć sztywnych dat siewu, a termin należy dopasować do sytuacji pogodowej w danym rejonie kraju.

Zwykle najwcześniej siew buraków mogą wykonywać rolnicy mający gospodarstwa w południowo-zachodniej części kraju. W tych rejonach siać buraki można już na przełomie marca i kwietnia. Nieco później, bo w pierwszej połowie kwietnia, siew buraków można przeprowadzać w Polsce centralnej, a najpóźniej na jej północno-wschodnich krańcach. Taki rozkład terminów siewu wynika z uwarunkowań klimatycznych oraz okresów, gdy w danych rejonach przestają roślinom grozić przymrozki. Burak należy bowiem do roślin wrażliwych na przymrozki, a straty wywołane przez siew ze zbyt niskiej temperaturze będą już później nie do odrobienia.

Wybierając termin siewu buraków, należy zatem pamiętać, że minimalna temperatura potrzebna do wschodów buraka wynosi 3oC, optymalna kształtuje się w okolicach 5-6oC, ale do równomiernego wschodu potrzebne są temperatury w okolicach 10-12oC, więc jeśli pogoda jest jeszcze niepewna, to lepiej zaczekać kilka dni, niż narażać siewki na gwałtowne spadki temperatury. Szczególnie niebezpieczne są nie tylko przymrozki, ale i gwałtowne spadki temperatury, gdy już były one wyższe niż 15oC.

Należy również mieć na uwadze fakt, że buraki cukrowe szybciej kiełkują, gdy temperatury są wyższe. Błędem jest zatem zbyt wczesny siew buraka, gdyż naraża to nasiona i wschodzące rośliny na przymrozki, a wcale nie przyczynia się do szybszego rozwoju buraków. Lepiej zatem zaczekać na bardziej stabilną pogodę i dopiero wtedy posiać nasiona. Nie można jednak przeciągać tego terminu dłużej, na drugą połowę kwietnia, gdyż buraki potrzebują ok. 180 dni wegetacji, licząc od momentu wschodów. Jeśli więc z siewem będziemy zwlekać zbyt długo, to może się okazać, że uprawa nie przyniesie oczekiwanych efektów, zarówno ze względu na niższe plony, jak i niższą jakość surowca.

Jak siać buraki cukrowe?

Siew buraka powinniśmy rozpocząć od obliczenia odpowiedniej liczby roślin nasion używanych do zasiewu. Chcąc osiągnąć maksymalne plony cukru, należy utrzymać obsadę w wysokości 80-100 tys. roślin na hektar, co uwzględniając straty wywołane przez choroby, przymrozki czy szkodniki sprawia, że powinno zostać wysianych ok. 110 tys. nasion na hektar.

Nasiona należy wysiewać w odległości ok. 18-22 cm, a odstępy między rzędami powinny mieć ok. 45-50 cm. Ogromne znaczenie ma głębokość wysiewu nasion, która powinna wynosić ok. 2-3 cm. Nasiona powinny zostać umieszczone w dobrze zagęszczonej warstwie gruntu, bo to pozwoli im na prawidłowy podsiąk kapilarny i będą one miały najlepsze warunki do kiełkowania.

Odmiany buraków cukrowych

Na koniec warto dodać jeszcze kilka słów na temat odmian buraków cukrowych. Dostępne są trzy główne grupy odmian, które różnią się od siebie zawartością cukru, terminem zbioru i przeznaczeniem. Burak cukrowy oznaczony symbolem C ma największą zawartość cukru i niskim plonem korzeni. Nadaje się do zbioru w początkowej fazie kampanii. Buraki cukrowe oznaczone symbolem N, to odmiany uniwersalne, które mają średnią i wysoką jakość przerobową oraz przynajmniej średnie plony. Ta grupa odmian najbardziej liczy się zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Ostatnią grupę odmian stanowi burak oznaczony symbolem P, których zbiór może odbywać się późno, a wydłużenie wegetacji odbija się pozytywnie na wysokości plonów. Mają one niską zawartość cukru, ale relatywnie wysoki plon korzeni.

 

Dodaj komentarz