Język

Konferencja „Aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Starym Polu, we współpracy z Krajową Spółką Cukrową S.A., Oddział „Cukrownia Malbork” oraz Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie, zorganizował konferencję skierowaną do plantatorów buraka cukrowego.

Konferencja pt.: „Aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych ” odbyła się 15 lutego w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu oraz 16 lutego w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Kwidzynie.

Konferencje wzbudziły duże zainteresowanie wśród plantatorów buraków cukrowych. Świadczy o tym frekwencja – w obu spotkaniach uczestniczyło blisko 400 osób.