Język

Doświadczenia polowe w Moskiewcach

GR Moskiewce – producent kwalifikowanego materiału siewnego sprzedawanego pod marką „Podlaskie nasiona” zaprosił swoich najlepszych klientów na własne pola produkcyjne . W tym sezonie po raz pierwszy są testowane nasze adiuwanty. W odmianie pszenżyta ozimego Belcanto zastosowano adiuwant Lewar pH- Fungi z fungicydem Elatus Era. Pszenżyto ozime nie wykazywało porażenia chorobami grzybowymi. Adiuwant Lewar pH- Fungi zapewnia lepsze pokrycie roślin, zwiększa zatrzymywanie cieczy na powierzchni roślin, ogranicza odparowanie cieczy roboczej i obniża pH cieczy  roboczej dzięki czemu wzrasta ilość pobranej substancji czynnej.

belcanto

Pszenżyto ozime

W tym sezonie w ramach doświadczeń, część plantacji kukurydzy w Moskiewcach jest chroniona z adiuwantami Atpolan Soil Maxx oraz Atpolan Bio 80 EC. Plantacje są całkowicie wolne od zachwaszczenia. Atpolan Soil Maxx to adiuwant do herbicydów doglebowych. Zwiększa rozpuszczalność herbicydów, ułatwia równomierną aplikację i wnikanie w glebę oraz znacząco podnosi zatrzymywanie herbicydu w wierzchniej warstwie gleby.

lumax atpolan

Lumax 537,5 SE zastosowany przedwschodowo w dawce 2 l/ha z adiuwantem Atpolan Soil Maxx.

 

GR Moskiewce w tym sezonie zastosowało Atpolan Bio 80 EC z herbicydem Elumis 105 OD w dawce 0,7 l/ha. Mieszanina wykazała całkowitą skuteczność. Ester metylowy oleju rzepakowego występujący w Atpolanie Bio 80 EC spowodował rozpuszczenie grubej warstwy kutykuli, którą zbudowały chwasty podczas suchej wiosny, a dodatek buforu pH spowodował wzrost rozpuszczalności nikosulfuronu występującego w herbicydzie Elumis 105 OD. Atpolan Bio 80 EC jest jedynym adiuwantem zawierający bufor pH.

elumis atpolan

Kukurydza na której zastosowano Elumis 105 OD 0,7 l/ha wraz z Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha.