Zabiegi herbicydowe nalistne w kukurydzy z wykorzystaniem adiuwantu Atpolan庐聽Bio 80 EC Premium

W poprzednim naszym artykule om贸wili艣my nasze autorskie propozycje oszcz臋dnej i bezpiecznej ochrony herbicydowej z wykorzystaniem adiuwant贸w. Dzisiaj na warsztat, we藕miemy ochron臋 powschodow膮 w kukurydzy.

Zabiegi powschodowe maj膮 bardzo du偶o zalet:

 • charakteryzuj膮 si臋 podobn膮 skuteczno艣ci膮 do zabieg贸w przedwschodowych,
 • s膮 ta艅sze,
 • w niekt贸rych przypadkach zapobiegaj膮 zachwaszczeniu wt贸rnemu
 • wykazuj膮 wi臋ksz膮 tolerancj臋 do upraw nast臋pczych,
 • umo偶liwiaj膮 zastosowanie zdecydowanie ni偶szych ilo艣ci substancji czynnych.

Niestety s膮 tak偶e pewne niedogodno艣ci:

 • za艂amanie pogody oraz brak warunk贸w atmosferycznych do wykonania zabiegu mo偶e spowodowa膰 op贸藕nienie zabiegu lub brak mo偶liwo艣ci wjazdu w pole ze wzgl臋du na wilgotno艣膰 gleby.聽
 • niedostosowana szeroko艣膰 robocza k贸艂 ci膮gnika oraz opryskiwacza mo偶e niszczy膰 rz膮dki kukurydzy.聽

Skuteczno艣膰 zabieg贸w powschodowych determinuje kilka czynnik贸w jak rodzaj i dawka herbicyd贸w, rodzaj zachwaszczenia i faza rozwojowa, pogoda oraz rodzaj i dawka adiuwanta.聽

Kukurydza jest ro艣lin膮, kt贸ra jest聽wra偶liwa na zbyt p贸藕ne zastosowanie herbicyd贸w聽z grupy syntetycznych auksyn (2,4-D, dikamba, MCPA, fluroksypyr, chlopyralid). Objawia si臋 to zahamowaniem wzrostu ro艣liny i systemu korzeniowego, krucho艣ci膮 cz臋艣ci nadziemnej, sk艂onno艣ci膮 do przechylania si臋 ro艣lin (s艂abe korzenie przybyszowe), a w skrajnych przypadkach redukcj膮 wype艂nienia kolby. Uszkodzenia ro艣lin mog膮 powodowa膰 te偶 herbicydy z innych grup, dlatego wa偶ne jest聽nieprzekraczanie dopuszczalnych dawek, wykonywanie zabieg贸w idealnie czystym opryskiwaczem oraz nie wykonywanie zabieg贸w na pe艂nym s艂o艅cu oraz podczas rosy, a tak偶e podczas du偶ych r贸偶nic temperaturowych pomi臋dzy dniem, a noc膮.

W zabiegach herbicydowych powschodowych polecamy adiuwant聽Atpolan庐 Bio 80 EC Premium聽bazuj膮cy na聽estrze metylowym oleju rzepakowego (MSO). Jego dawka wynosi od聽1 do 1,5 l/ha, przy czym najoptymalniejsza jest dawka聽1,5 l/ha.

Adiuwant聽jest stworzony do herbicyd贸w powschodowych, szczeg贸lnie sulfonylomocznikowych. Jako jedyny z adiuwant贸w posiada wbudowany komponent ograniczaj膮cy znoszenie. Pozwala na redukcj臋 dawek herbicyd贸w nawet o 50%!聽

Zalety Atpolan庐 Bio 80 EC Premium:

 • pe艂ne rozpuszczenie herbicyd贸w, tak偶e sulfonylomocznikowych,
 • ograniczenie znoszenia,
 • u艂atwienie wnikania do chwast贸w
 • ograniczenie negatywnego wp艂ywu suszy na dzia艂anie herbicydu
 • rozpuszczenie warstwy woskowej na chwastach.

Standardowo,聽adiuwant pozwala obni偶y膰 dawk臋 ka偶dego herbicydu o 30%, jednak w uprawie kukurydzy dawki mog膮 by膰 zredukowane jeszcze w wi臋kszym stopniu.

W zabiegach do fazy trzech li艣ci kukurydzy (BBCH 13), popularnym zabiegiem jest stosowanie herbicydu聽Lumax 537,5 SE 2,5 l/ha聽wraz z herbicydem zawieraj膮cym聽nikosulfuron. W naszych do艣wiadczeniach dawk臋 herbicydu聽Lumax obni偶ali艣my nawet do 1,25 l/ha, jednak tak silnie obni偶ona dawka tego herbicydu przy du偶ej presji chwastnicy jednostronnej zwi臋ksza艂a szans臋 na wyst膮pienie zachwaszczenia wt贸rnego. W wielu lokalizacjach najkorzystniejsze efekty dawa艂a dawka Lumax wynosz膮ca 1,75 l/ha wraz z nikosulfuronem ograniczonym do 20 g s.c./ha. Nie ma najwi臋kszej potrzeby stosowania wi臋kszej dawki nikosulfuronu. Wykazuje on bardzo s艂abe dzia艂anie odglebowe. Ponadto,聽Atpolan庐 Bio 80 EC Premium聽znacz膮co podnosi jego dzia艂anie i wsp贸lnie z Lumax w pe艂ni niszczy wyst臋puj膮ce na powierzchni pola chwasty jak komosa bia艂a, chwastnica jednostronna, chabry itp.

W zabiegach powschodowych nasze do艣wiadczenia bazowa艂y m. in. na fabrycznej mieszaninie nikosulfuronu z mezotrionem (Elumis 105 OD i zamienniki). Jest to ciekawy produkt, poniewa偶, w jednym opakowaniu znajduje si臋 dobrze skomponowana pod wzgl臋dem sk艂adu formulacja. Wad膮 jest d艂ugi okres zalegania mezotrionu w glebie, kt贸ry mo偶na nieco skr贸ci膰 redukuj膮c dawk臋. Producent zaleca dawkowanie 1 do 1,5 l/ha. Herbicyd by艂 we wcze艣niejszych latach badany na UP Pozna艅 i bardzo dobrze reagowa艂 na dodanie Atpolan庐 Bio 80 EC poprzednika Atpolan庐 Bio 80 EC Premium. Przy jednakowej aplikacji sprawdza艂a si臋 dawka zredukowana do 0,7 l/ha. Zabieg nale偶y wykona膰 powschodowo (BBCH 13 鈥 15 kukurydzy), po wschodach chwast贸w. Jednak, uwa偶amy, 偶e dla tego herbicydu (ewentualnie zamiennika) lub mieszaniny stworzonej z dw贸ch herbicyd贸w zawieraj膮cych nikosulfuron i mezotron b臋dzie zastosowanie dawek dzielonych. Moment wykonania ka偶dego z zabieg贸w nale偶y okre艣li膰 na podstawie obserwacji pola. Szczeg贸lnie nale偶y zwraca膰 uwag臋 na rdest贸wk臋 powojowat膮. Pierwszy z zabieg贸w zaleca si臋 wykona膰, gdy na polu zaobserwujemy rdest贸wk臋 wchodz膮c膮 w faz臋 li艣ci w艂a艣ciwych. W tej fazie nale偶y zastosowa膰 28 g mezotrionu oraz 12 g nikosulfuronu wraz z Atpolan庐 Bio 80 EC Premium. Decyzj臋 o kolejnym zabiegu nale偶y podj膮膰 na podstawie obserwacji zachwaszczenia. W przypadku obserwacji nowych wschod贸w chwast贸w (g艂ownie komosy bia艂ej i chwastnicy jednostronnej), termin wykonania zabiegu nie jest ju偶 tak istotny (powinien by膰 wykonany po wschodach do oko艂o 10 cm wysoko艣ci komosy bia艂ej). W drugim zabiegu mo偶emy zastosowa膰 21 g mezotrionu wraz z 9 g nikosulfuronu oraz 1,5 l Atpolan庐 Bio 80 EC Premium.聽Nie zawsze jest konieczno艣膰 wykonania tego zabiegu.

Je艣li upraw膮 nast臋pcz膮 jest ro艣lina wra偶liwa na pozosta艂o艣ci mezotrionu (wszystkie ro艣liny dwuli艣cienne) do zwalczania chwast贸w w kukurydzy polecamy rozwi膮zania oparte o nikosulfuron i/lub rimsulfuron oraz dikamb臋. Jednym z takich herbicyd贸w jest Hector Max 66 WG zawieraj膮cy nikosulfuron (92 g), rimsulfuron (23 g) oraz dikamba (550 g). Mo偶na zrobi膰 te偶 mieszanin臋 z pojedynczych sk艂adnik贸w, lecz mo偶e to by膰 nieop艂acalne. Zalet膮 tego rozwi膮zania jest wysoka skuteczno艣膰 zwalczania chwast贸w jednoli艣ciennych i dwuli艣ciennych (bardzo niskie ryzyko powstawania odporno艣ci na dikamb臋, szerokie spektrum zwalczania). Nale偶y jednak uwa偶a膰, poniewa偶 niekt贸re odmiany kukurydzy wykazuj膮 wy偶sz膮 wra偶liwo艣膰 na dikamb臋. Wykonuj膮c zabieg nie nale偶y wykonywa膰 przy pe艂nym s艂o艅cu. Przy stosowaniu herbicydu zawieraj膮cego dikamb臋, nale偶y uwa偶a膰 na uprawy s膮siaduj膮ce. Zniesienie cieczy roboczej jest bardzo dotkliwe dla upraw dwuli艣ciennych. Innym rozwi膮zaniem, kt贸re mo偶e by膰 stosowane jest herbicyd Mocarz 75 WG zawieraj膮cy dikamb臋 oraz tritosulfuron, jednak przy tym herbicydzie musimy uwa偶a膰 na ro艣liny nast臋pcze i nie zalecamy uprawy po tym聽 herbicydzie m. in. burak贸w cukrowych, kt贸re s膮 tysi膮c razy bardziej wra偶liwe na pozosta艂o艣ci聽innych herbicyd贸w.

Wt贸rne zachwaszczenie

Wt贸rne wyst膮pienie chwast贸w, g艂贸wnie chwastnicy jednostronnej, rzadziej komosy bia艂ej wynika ze kr贸tkiego dzia艂ania odglebowego herbicyd贸w oraz zmiennych warunk贸w atmosferycznych. Chwastnica jednostronna jest typowym chwastem ciep艂olubnym, kt贸ry 鈥瀢ie鈥 jaka temperatura jest na zewn膮trz i op贸藕nia wschody do chwili gdy warunki atmosferyczne s膮 korzystne do rozwoju. Zbyt wczesne stosowanie sulfonylomocznik贸w (nikosulfuronu i rimsulfuronu) nie zwalczy chwastnicy jednostronnej, gdy偶 wykazuj膮 wyj膮tkowo s艂abe dzia艂anie doglebowe. Najskuteczniejszym rozwiazanie jest ograniczenie ich stosowania przy pierwszej aplikacji i 鈥瀙rzeniesienie鈥 na wypadek wt贸rnych wschod贸w lub na kolejny sezon.聽

Wyniki do艣wiadcze艅 UP Pozna艅 2018-2019 na silnie zredukowanych dawkach 鈥 dane do wykresu

Badane rozwi膮zania daj膮ce najlepsze rezultaty

Lp.KombinacjeSkuteczno艣膰 chwastob贸jcza [%]Fitotoksyczno艣膰** %
Komosa bia艂aRdest贸wka powojowataOg贸艂em*
1Kontrola szt./m214273016940
2Nikosulfuron 40 g s.c/ha57ab76b60ab0
3Nikosulfuron 28 g s.c/ha46a62c51a0
6Nikosulfuron 28 g s.c/ha + Atpolan庐 Bio 80 EC 1,5 l/ha87b85ab87b0
5Nikosulfuron 28 g s.c/ha +聽Atpolan庐 Bio 80 EC Premium聽1,5 l/ha90b89a88b0
Kombinacja Zastosowanie G艂贸wny herbicyd Dawka Dodatkowy herbicydu Dawka Adiuwant Dawka
1 Wczesny zabieg herbicydowy do BBCH 13 Lumax 537,5 SE 1,75 l/ha Nikosulfuron 20 g s.c. Atpolan庐 Bio 80 EC Premium 1,5l/ha
2 Zabieg do BBCH 14 Mocarz 75 WG lub zamiennik 0,16 kg/ha Nikosulfuron 20 g s.c. Atpolan庐 Bio 80 EC Premium 1,5l/ha
3 Zabieg do BBCH 14 Hector Max 66,5 WG 0,3 kg/ha Nikosulfuron 20 g s.c. Atpolan庐 Bio 80 EC Premium 1,5l/ha
4 Jednokrotne stosowanie mezotronu z nikosulfuronem Elumis 105 OD lub zamiennik 0,7-1 l/ha Atpolan庐 Bio 80 EC Premium 1,5l/ha
5 Zabieg sekwencyjny nr. 1 ( po wschodach chwast贸w Elumis 105 OD1聽lub zamiennik 0,4 Atpolan庐 Bio 80 EC Premium 1,5l/ha
6 Zabieg sekwencyjny nr. 2 (po wschodach chwast贸w Solux 105 OD lub zamiennik 0,3 Atpolan庐 Bio 80 EC Premium 1,5l/ha
1聽鈥 zgodnie z etykiet膮 herbicyd mo偶na zastosowa膰 tylko jeden raz w sezonie. W kolejnym zabiegu nale偶y zastosowa膰 inny herbicyd

Bodziszek drobny jest bardzo du偶ym problemem w uprawie kukurydzy. Atpolan庐 Bio 80 EC Premium聽pozwala go skutecznie zwalcza膰

Wp艂yw Atpolan BIO 80 EC oraz Atpolan庐 Bio 80 EC Premium聽na dzia艂anie nikosulfuronu 鈥 UP Pozna艅 2019

Czyste mi臋dzyrz臋dzia do samego zbioru 艣wiadcz膮 o w艂a艣ciwie poprowadzonej ochronie herbicydowej

Coraz wi臋kszym problemem staje si臋 rdest贸wka powojowata. Do jej zwalczania nale偶y stosowa膰 艣rodki ochrony ro艣lin we wczesnych fazach rozwojowych

Najnowsze wpisy

Sko艣nik buraczak to motyl sk艂adaj膮cy jaja na buraku cukrowym. Dla ro艣lin najgro藕niejsze ...

Subskrybuj nasz kana艂 doradczy na YouTube

Sklep AGROMIX

Kup adiuwanty Premium ju偶 teraz