Language

Zabiegi herbicydowe powschodowe w kukurydzy

Ochrona powschodowa w kukurydzy – standard czy konieczność? 

W uprawie kukurydzy z przeznaczeniem na zbiór ziarna oraz zbioru na pełnowartościową kiszonkę bardzo istotne są w pełni skuteczne zabiegi herbicydowe. 

W poprzednim naszym artykule omówiliśmy nasze autorskie propozycje oszczędnej i bezpiecznej ochrony herbicydowej z wykorzystaniem adiuwantów. Dzisiaj na warsztat, weźmiemy ochronę powschodową w kukurydzy.  

Zabiegi powschodowe mają bardzo dużo zalet:

 • charakteryzują się podobną skutecznością do zabiegów przedwschodowych,
 • są tańsze,
 • w niektórych przypadkach zapobiegają zachwaszczeniu wtórnemu
 • wykazują większą tolerancję do upraw następczych,
 • umożliwiają zastosowanie zdecydowanie niższych ilości substancji czynnych.

Niestety są także pewne niedogodności:

 • załamanie pogody oraz brak warunków atmosferycznych do wykonania zabiegu może spowodować opóźnienie zabiegu lub brak możliwości wjazdu w pole ze względu na wilgotność gleby. 
 • niedostosowana szerokość robocza kół ciągnika oraz opryskiwacza może niszczyć rządki kukurydzy. 

Skuteczność zabiegów powschodowych determinuje kilka czynników jak rodzaj i dawka herbicydów, rodzaj zachwaszczenia i faza rozwojowa, pogoda oraz rodzaj i dawka adiuwanta. 

Kukurydza jest rośliną, która jest wrażliwa na zbyt późne zastosowanie herbicydów z grupy syntetycznych auksyn (2,4-D, dikamba, MCPA, fluroksypyr, chlopyralid). Objawia się to zahamowaniem wzrostu rośliny i systemu korzeniowego, kruchością części nadziemnej, skłonnością do przechylania się roślin (słabe korzenie przybyszowe), a w skrajnych przypadkach redukcją wypełnienia kolby. Uszkodzenia roślin mogą powodować też herbicydy z innych grup, dlatego ważne jest nieprzekraczanie dopuszczalnych dawek, wykonywanie zabiegów idealnie czystym opryskiwaczem oraz nie wykonywanie zabiegów na pełnym słońcu oraz podczas rosy, a także podczas dużych różnic temperaturowych pomiędzy dniem, a nocą.

W zabiegach herbicydowych powschodowych polecamy adiuwant Atpolan BIO 80 EC Premium bazujący na estrze metylowym oleju rzepakowego (MSO). Jego dawka wynosi od 1 do 1,5 l/ha, przy czym najoptymalniejsza jest dawka 1,5 l/ha. Adiuwant jest stworzony do herbicydów powschodowych, szczególnie sulfonylomocznikowych. Jako jedyny z adiuwantów posiada wbudowany komponent ograniczający znoszenie. Pozwala na redukcję dawek herbicydów nawet o 50%! 

image 4

Zalety Atpolan BIO 80 EC Premium:

 • pełne rozpuszczenie herbicydów, także sulfonylomocznikowych,
 • ograniczenie znoszenia,
 • ułatwienie wnikania do chwastów
 • ograniczenie negatywnego wpływu suszy na działanie herbicydu
 • rozpuszczenie warstwy woskowej na chwastach.

Standardowo, adiuwant pozwala obniżyć dawkę każdego herbicydu o 30%, jednak w uprawie kukurydzy dawki mogą być zredukowane jeszcze w większym stopniu.

W zabiegach do fazy trzech liści kukurydzy (BBCH 13), popularnym zabiegiem jest stosowanie herbicydu Lumax 537,5 SE 2,5 l/ha wraz z herbicydem zawierającym nikosulfuron. W naszych doświadczeniach dawkę herbicydu Lumax obniżaliśmy nawet do 1,25 l/ha, jednak taks silnie obniżona dawka tego herbicydu przy dużej presji chwastnicy jednostronnej zwiększała szansę na wystąpienie zachwaszczenia wtórnego. W wielu lokalizacjach najkorzystniejsze efekty dawała dawka Lumax wynosząca 1,75 l/ha wraz z nikosulfuronem ograniczonym do 20 g s.c./ha. Nie ma największej potrzeby stosowania większej dawki nikosulfuronu. Wykazuje on bardzo słabe działanie odglebowe. Ponadto, Atpolan BIO 80 EC Premium zna cząco podnosi jego działanie i wspólnie z Lumax w pełni niszczy występujące na powierzchni pola chwasty jak komosa biała, chwastnica jednostronna, chabry itp.

W zabiegach powschodowych nasze doświadczenia bazowały m. in. na fabrycznej mieszaninie nikosulfuronu z mezotrionem (Elumis 105 OD i zamienniki). Jest to ciekawy produkt ponieważ, w jednym opakowaniu znajduje się dobrze skomponowana pod względem składu formulacja. Wadą jest długi okres zalegania mezotrionu w glebie, który można nieco skrócić redukując dawkę. Producent zaleca dawkowanie 1 do 1,5 l/ha. Herbicyd był we wcześniejszych latach badany na UP Poznań i bardzo dobrze reagował na dodanie Atpolan BIO 80 EC poprzednika  Atpolan BIO 80 EC Premium. Przy jednakowej aplikacji sprawdzała się dawka zredukowana do 0,7 l/ha. Zabieg należy wykonać powschodowo (BBCH 13 – 15 kukurydzy), po wschodach chwastów. Jednak, uważamy że dla tego herbicydu (ewentualnie zamiennika) lub mieszaniny stworzonej z dwóch herbicydów zawierających nikosulfuron i mezotron będzie zastosowanie dawek dzielonych. Moment wykonania każdego z zabiegów należy określić na podstawie obserwacji pola. Szczególnie należy zawracać uwagę na rdestówkę powojowatą. Pierwszy z zabiegów zaleca się wykonać, gdy na polu zaobserwujemy rdestówkę w wchodzącą w fazę liści właściwych. W tej fazie należy zastosować 28 g mezotrionu oraz 12 g nikosulfuronu wraz z Atpolan BIO 80 EC Premium. Decyzję o kolejnym zabiegu należy podjąć na podstawie obserwacji zachwaszczenia. W przypadku obserwacji nowych wschodów chwastów (głownie komosy białej i chwastnicy jednostronnej), termin wykonania zabiegu nie jest już tak istotny (powinien być wykonany po wschodach do około 10 cm wysokości komosy białej). W drugim zabiegu możemy zastosować 21 g mezotrionu wraz z 9 g nikosulfuronu oraz 1,5 l Atpolan BIO 80 EC Premium. Nie zawsze jest konieczność wykonania tego zabiegu.

Jeśli uprawą następczą jest roślin wrażliwa na pozostałości mezotrionu (wszystkie rośliny dwuliścienne) do zwalczania chwastów w kukurydzy polecamy rozwiązania oparte o nikosulfuron i/lub rimsulfuron oraz dikambę. Jednym z takich herbicydów jest Hector Max 66 WG zawierający nikosulfuron (92 g), rimsulfuron (23 g) oraz dikamba (550 g). Można zrobić też mieszaninę z pojedynczych składników, lecz może to być nieopłacalne. Zaletą tego rozwiązania jest wysoka skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (bardzo niskie ryzyko powstawania odporności na dikambę, szerokie spektrum zwalczania). Należy jednak uważać, ponieważ niektóre odmiany kukurydzy wykazują wyższą wrażliwość na dikambę. Wykonując zabieg nie należy wykonywać przy pełnym słońcu. Przy stosowaniu herbicydu zawierającego dikambę, należy uważać na uprawy sąsiadujące. Zniesienie cieczy roboczej jest bardzo dotkliwe dla upraw dwuliściennych. Innym rozwiązaniem, które może być stosowane jest herbicyd Mocarz 75 WG zawierający dikambę oraz tritosulfuron, jednak przy tym herbicydzie musimy uważać na rośliny następcze i nie zalecamy uprawy po tym  herbicydzie m. in buraków cukrowych, które są tysiąc razy bardziej wrażliwe na pozostałości innych herbicydów.

Wtórne zachwaszczenie

Wtórne wystąpienie chwastów, głównie chwastnicy jednostronnej, rzadziej komosy białej wynika ze krótkiego działania odglebowego herbicydów oraz zmiennych zmiennych warunków atmosferycznych. Chwastnica jednostronna jest typowym chwastem ciepłolubnym który „wie” jaka temperatura jest na zewnątrz i opóźnia wschody do chwili gdy warunki atmosferyczne są korzystne do rozwoju. Zbyt wczesne stosowanie sulfonylomoczników (nikosulfuronu i rimsulfuronu) nie zwalczy chwastnicy jednostronnej, gdyż wykazują wyjątkowo słabe działanie doglebowe. Najskuteczniejszym rozwiazanie jest ograniczenie ich stosowania przy pierwszej aplikacji i „przeniesienie” na wypadek wtórnych wschodów lub na kolejny sezon. 

Doradztwo agrotechniczne 

Skontaktuj się z nami! 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi regionalnymi konsultantami technicznymi którzy dobiorą Państwu technologie uprawy

Krzysztof Żuchowski – Polska Północna – (+48)  696 105 533  – krzysztof.zuchowski@agromix.com.pl

Adam Wachowski – Polska Zachodnia –  (+48) 606 737 243 – adam.wachowski@agromix.com.pl

Łukasz Kownacki – Polska Wschodnia –  (+48) 883-513-741 – lukasz.kownacki@agromix.com.pl

Wyniki doświadczeń UP Poznań 2018-2019 na silnie zredukowanych dawkach – dane do wykresu

Kombinacja herbicydowaDawka Atpolan BIO 80 EC PremiumSkuteczność chwastobójczaPlon
Komosa białaChwastnica jednostronnaZachwaszczenie ogółem
Hector Max 66,5 WG 350 g/ha69,5%85%73%5,65 t/ha
Hector Max 66,5 WG 250 g/ha56%61%54,5%5,65 t/ha
Hector Max 66,5 WG 250 g/ha1,5 l/ha89,5%92,5%88%8,5 t/ha

Badane rozwiązania dające najlepsze rezultaty

Lp.KombinacjeSkuteczność chwastobójcza [%]Fitotoksyczność** %
Komosa białaRdestówka powojowataOgółem*
1Kontrola szt./m214273016940
2Nikosulfuron 40 g s.c/ha57ab76b60ab0
3Nikosulfuron 28 g s.c/ha46a62c51a0
6Nikosulfuron 28 g s.c/ha + Atpolan Bio 80 EC 1,5 l/ha87b85ab87b0
5Nikosulfuron 28 g s.c/ha + Atpolan BIO 80 EC Premium 1,5 l/ha90b89a88b0

KombinacjaZastosowanieGłówny herbicydDawkaDodatkowy herbicyduDawkaAdiuwantDawka
1Wczesny zabieg herbicydowy do BBCH 13Lumax 537,5 SE 1,75 l/haNikosulfuron 20 g s.c.Atpolan BIO 80 EC Premium1,5l/ha
2Zabieg do BBCH 14Mocarz 75 WG lub zamiennik0,16 kg/haNikosulfuron 20 g s.c.Atpolan BIO 80 EC Premium1,5l/ha
3Zabieg do BBCH 14Hector Max 66,5 WG0,3 kg/haNikosulfuron 20 g s.c.Atpolan BIO 80 EC Premium1,5l/ha
4Jednokrotne stosowanie mezotronu z nikosulfuronemElumis 105 OD lub zamiennik0,7-1 l/haAtpolan BIO 80 EC Premium1,5l/ha
5Zabieg sekwencyjny nr. 1 ( po wschodach chwastówElumis 105 OD1 lub zamiennik0,4Atpolan BIO 80 EC Premium1,5l/ha
Zabieg sekwencyjny nr. 2 (po wschodach chwastówSolux 105 OD lub zamiennik0,3Atpolan BIO 80 EC Premium1,5l/ha

1 – zgodnie z etykietą herbicyd można zastosować tylko jeden raz w sezonie. W kolejnym zabiegu należy zastosować inny herbicyd

image 5

Wpływ Atpolan BIO 80 EC oraz Atpolan BIO 80 EC Premium na działanie nikosulfuronu – UP Poznań 2019

Bodziszek drobny jest bardzo dużym problemem w uprawie kukurydzy. Atpolan BIO 80 EC Premium pozwala go skutecznie zwalczać

image 6

Coraz większym problemem staje się rdestówka powojowata. Do jej zwalcza nia należy stosowań środki ochrony roślin we wczesnych fazach rozwojowych

image 7

Czyste międzyrzędzia do samego zbioru świadczą o właściwie poprowadzonej ochronie herbicydowej

Dodaj komentarz