Język

Ochrona buraków według Agromix

W związku z wycofaniem desmedifamu i chloridazonu, a wkrótce też fenmedifamu opracowaliśmy skuteczny program ochrony herbicydowej buraków cukrowych z wykluczeniem tych substancji czynnych. Ochrona herbicydowa z wykorzystaniem naszego programu daje pełną kontrolę nad chwastami, jest w pełni bezpieczna dla plantacji oraz bardzo korzystna cenowo. W programie jest przewidziany zabieg wykonywany przed wschodami rośliny uprawnej z wykorzystaniem glifosatu oraz trzy zabiegi powschodowe, z możliwością zwiększenia liczby aplikacji według potrzeb. Technologia ochrony AGROMIX sprawdza się na wszystkich rodzajach gleb i w każdych warunkach pogodowych. Łączy w sobie niskie dawki kilku dostępnych herbicydów oraz wysokowydajne adiuwanty o wielokierunkowym działaniu. Do wszystkich zabiegów konieczne jest właściwe przygotowanie opryskiwacza, poprzez jego skalibrowanie oraz dokładne umycie. Do mycia opryskiwacza zalecamy stosowanie preparatu Clean Max. Jest to kompletny preparat, charakteryzujący się bardzo wysokimi zdolnościami myjącymi. Myciu należy poddać wszystkie elementy opryskiwacza mające kontakt z cieczą: zbiornik, pompę, rozdzielacz, filtry oraz belkę roboczą wraz z elementami wyposażenia belki.

Zabiegi herbicydowe przedschodowe

Celem pierwszego zabiegu, wykonywanego przed wschodami buraków jest zniszczenie wcześnie wschodzących chwastów, które podczas wykonywania pierwszego zabiegu powschodowego mogą być zbyt zaawansowane we wzroście do zwalczenia. Zabieg wykonujemy z wykorzystaniem herbicydu zawierającego glifosat oraz adiuwanta AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha. Dawka herbicydu powinna być dostosowana do występujących chwastów na polu. Jeśli na polu tylko chwasty w fazie siewki (od liścieni do 1-2 par liści właściwych) wystarczy około 360 g substancji czynnej, czyli około 1 l/ha herbicydu w popularnej formulacji 360 SL. W przypadku występowania bardziej rozwiniętych chwastów oraz żywych roślin niezniszczonych uprawkami przedsiewnymi zalecamy zwiększenie dawki glifosatu do 900 g/ha s. c., co stanowi 2,5 l herbicydu w formulacji 360 SL. W przypadku innych formulacji glifosatu, dawkę herbicydu należy ustalić według podanych wyżej dawek substancji czynnej. Zabieg należy wykonać możliwe krótko, jednak nie później niż 2-3 dni przed wschodami buraków cukrowych. W tym celu należy obserwować zaawansowanie ich kiełkowania, szczególnie w miejscach pola, na których spodziewane są najwcześniejsze wschody, jak powierzchnie łatwiej nagrzewających się, o ciemnym zabarwieniu, osłonięte od wiatru i umiarkowanie wilgotne. Dla uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu powinniśmy maksymalnie zredukować wydatek cieczy, jeśli jest taka możliwość nawet poniżej 100 l/ha. Zabieg należy wykonywać na rośliny suche.

  Nazwa Dawka l/ha Uwagi
Herbicyd zawierający glifosat w formulacji 360 SL Np. Roundup 360 Plus 1 – 2,5 w zależności od zachwaszczenia Zabieg wykonywać na chwasty możliwie krótko przed wschodami buraków, jednak nie później niż 2-3 dni przed ich początkiem.
Adiuwant AS 500 SL 1,5

Tab. 1 Zabieg przedwschodowy z herbicydem totalnym

 

Zabiegi powschodowe

Technologia ochrony AGROMIX  zakłada zastosowanie mieszaniny zawierającej  5 substancji czynnych herbicydów w zredukowanych dawkach wraz z adiuwantem o wielokierunkowym działaniu Atpolan BIO 80 EC Premium. Dzięki odpowiednio zbilansowanym dawkom i efektywnemu adiuwantowi, nasza technologia sprawdza się we wszystkich gospodarstwach, na wszystkich rodzajach gleb. Dla pełnej skuteczności, każdy zabieg powinien być wykonany nie później niż w fazie liścieni komosy białej, traktowanego jako gatunek wskaźnikowy, zwykle najtrudniej zwalczany.

 

buraki
Fot. 1  – Siewki komosy białej w fazie liścieni

Opóźnienie zabiegu może wpływać na pogorszenie jego skuteczności. Mieszaninę herbicydowo-adiuwantową należy aplikować na rośliny suche i zdrowe. Nie należy wykonywać zabiegu przed większymi spodziewanymi przymrozkami i do 6 godzin przed spodziewanymi opadami.

 

Substancja czynna Formulacja Zalecany herbicyd Zabieg I Zabieg II Zabieg III
Dawka l/ha lub g/ha dla formulacji WG
Metamitron 700 SC Metafol Pro 0,25 0,25 0,25
Etofumesat 500 SC 0,33 0,33 0,33
Chlopyralid 300 SL 0,1 0,1 0,1
Lenacyl 500 SC 0,2 0,2 0,2
Triflusulfuron metylu 500 WG Shiro 15 15 15
Adiuwant Atpolan BIO 80 EC Premium 1,5 1,5 1,5


Na skuteczność zabiegu silnie wpływa również sposób jego wykonania. Zalecamy zastosowanie wysokiej jakości rozpylaczy eżektorowych dwustrumieniowych. Wydatek cieczy roboczej optymalnie wynosi w zakresie 150 – 200 l/ha. Do pięciu dni przed zabiegiem oraz do całkowitego zniszczenia opryskanych chwastów nie należy stosować nawozów dolistnych, biostymulatorów oraz innych preparatów mogących poprawiać wzrost roślin. W przypadku wystąpienia spóźnionych wschodów chwastów po wykonaniu głównego programu, wynikających z powolnego zakrywania międzyrzędzi, należy wykonać dodatkowy zabieg z wykorzystaniem dawek takich jak w zabiegu III.

Pytania i odpowiedzi

 1. W jakich odstępach czasu wykonywać zabiegi herbicydowe?
  Program ochrony AGROMIX nie przewiduje odstępów czasowych, w jakich powinny być wykonywane zabiegi. Wschody komosy białej są sygnałem wskazującym na „wyczerpanie” zapasu herbicydu w glebie i są równoważne z koniecznością wykonania kolejnego zabiegu.

 2. Nie wykonałem zabiegu przedschodowego z glifosatem, wraz z burakami wschodzi komosa.
  Należy wykonać zabieg mieszaniną przewidzianą dla zabiegu nr I, niezależnie od fazy wzrostu buraków.
 1. Na polu spodziewam się wysokiej presji samosiewów rzepaku. Czy zwiększyć dawkę triflusulfuronu?
  Nie. Dzięki zastosowaniu adiuwanta Atpolan BIO 80 EC Premium, 15 g herbicydu zawierającego triflusulfuron metylowy w formulacji WG działa w taki sam sposób jak dawka 22-27 g takiego samego herbicydu bez adiuwanta.
 1. Zamiast triflusulfuronu metylowego w formulacji WG, mogę zastosować ten herbicyd w formulacji OD. Czy uzyskany taki efekt będzie taki sam?
  Nie. Zastosowanie  triflursulfuronu w formulacji OD nie gwarantuje wystarczająco skutecznego działania zalecanej przez AGROMIX mieszaniny herbicydów i nie zwalnia użytkownika od konieczności dodania adiuwanta Atpolan BIO 80 EC Premium w zalecanej dawce.
 1. Nie mam preparatu Clean Max. Czy wielokrotne mycie opryskiwacza wodą z płynem do mycia naczyń pozwoli mi usunąć pozostałości herbicydów?
  Nie. Woda nawet z dodatkiem płynu do mycia naczyń posiada bardzo słabe właściwości myjące, szczególnie przy usuwaniu wyjątkowo toksycznych dla buraka pozostałości herbicydów sulfonylomocznikowych, stosowanych wcześniej w innych roślinach, np. zbożach.
 1. Mam twardą wodę. Czy mogę zastosować kondycjoner wody?
  Tak. Jest to szczególnie wskazane przy wykonywaniu zabiegu przedwschodowego z użyciem bardzo wrażliwego na twardość wody glifosatu. Adiuwant AS 500 SL posiada wielokierunkowe działanie, w tym jest bardzo silnym kondycjonerem zmiękczającym wodę. Przy wykonywaniu zabiegów powschodowych, jego stosowanie nie jest konieczne, gdyż całkowicie zastępuje go w tym terminie i dodatkowo uzupełnia adiuwant Atpolan BIO 80 EC Premium.