AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.

Zalecenia stosowania

  •  należy sprawdzić twardość wody (do każdego opakowania dołączony jest pasek kontrolny):
    • dla wody poniżej 21 stopni AS 500 SL stosować w dawce 1 l/ha,
    • przy wodach bardziej twardych stosować AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha,
  • dawkę glifosatu można obniżyć o 30%, nie mniej jednak niż do 2 l/ha,
  • należy stosować nie więcej niż 200 l wody na ha.

Dlaczego AS 500 SL?

  • AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Preparat ten to połączenie w jednorodnej, płynnej i wygodnej w stosowaniu formulacji: substancji kondycjonujących wodę używaną do sporządzania cieczy opryskowych, jonów amonowych kwasów nieorganicznych i organicznych, substancji powierzchniowo czynnej i bufora pH.
  • AS 500 SL zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.
  • AS 500 SL jest wyjątkowo przydatny do stosowania z herbicydami zawierającymi glifosat – stabilizuje ich działanie w zmiennych warunkach, silnie wzmaga aktywność i pozwala na stosowanie w obniżonych dawkach.

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL, Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL, GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL, Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL, Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL, GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL, Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL, Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL,
Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

(WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN ORAZ PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW)

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
Acomac, Clayton Rhizeup SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL , GLIFTO 360 SL, GLIFTO DUO 360 SL, Katamaran 360 SL, Roundup 360 SL, Torinka SL, Azymut360 SL

Środki ochrony roślin do stosowania z AS 500 SL:
GLIFOSTAR 360 SL, Kosmik 360 SL

AS 500 SL działa kompleksowo i pozwala uzyskać maksymalne efekty biologiczne oraz ekonomiczne w odróżnieniu od innych dostępnych adiuwantów.