Language

Ochrona przedwschodowa w kukurydzy

Ochrona przedwschodowa w kukurydzy

Kukurydza na świecie jak i w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. W naszym kraju w 2021 roku według danych ARIMR mieliśmy obsianych ponad 1,7 mln hektarów. To bardzo dużo! Jednak według pierwszych analiz w roku 2022 spodziewamy się przekroczenia 2 mln zasianych hektarów! Popularność uprawy na pewno spowodowana jest jej prostotą w uprawie oraz dużą dochodowością netto dla rolnika w ostatnich sezonach.  

1

Kukurydza jest rośliną krótkiego okresu wegetacji. To oznacza, że pomimo prostoty uprawy względem innych gatunków roślin uprawnych musimy dopilnować kilku ważnych kwestii. Ważna jest odpowiednia uprawa gleby, dobór sprawdzonej i stabilnej w plonowaniu odmiany, precyzyjnie dobranego nawożenie mineralnego w składniki pokarmowe oraz ochrony herbicydowej. Kukurydza jest bardzo wrażliwa na jakąkolwiek konkurencje na światło, wodę oraz składniki pokarmowe. 

Gdy zostanie wykonany zabieg herbicydowy nieefektywny, kukurydza silnie redukuje jej możliwości plonotwórcze!

Kluczem do sukcesu w uprawie kukurydzy jest wykonanie zabiegu herbicydowego zwalczającego chwasty w 100%, aż do samego zbioru jesienią przy wykorzystaniu zredukowanych dawek herbicydowych w celu jak najmniejszego obciążenia metabolicznego rośliny głównej (utajona fitotoksyczność).

2

Na przestrzeni lat prowadziliśmy wiele doświadczeń ścisłych oraz łanowych w ochronie herbicydowej kukurydzy. Wszystkie z nich były nakierowane na osiągnięcie pełnej skuteczności, redukcję kosztów oraz ograniczenie wprowadzanych dawek herbicydów (aspekt środowiskowy i lepsze plony roślin następczych).

Zabiegi przedwschodowe z wykorzystaniem adiuwantów Premium

W zabiegach przedwschodowych doświadczenia były prowadzone na adiuwancie Atpolan Soil Maxx Premium Jest to adiuwant wielokomponentowy o wielokierunkowym działaniu. Zalecana dawka wynosi 0,5 l/ha. Rolą Atpolanu Soil Maxx Premium jest umożliwienie wniknięcia kropel cieczy roboczej do gleby, jej równomierne rozprowadzenie w przesuszonej glebie, rozpuszczenie herbicydu oraz redukcja przemywania (tab. 1.) i znoszenia najdrobniejszych kropli. Adiuwant posiada wbudowany antydryft, redukujący powstawanie najdrobniejszych kropli. 

Jest to jedyny efektywny sposób obniżania znoszenia. Ograniczenie poprzez „dociążenie” nie jest polecanym sposobem redukcji znoszenia ponieważ jest mało efektywny i może pogarszać inne parametry np. napięcie powierzchniowe (skutkiem będzie słabsze wnikanie cieczy roboczej do gleby). Adiuwant w zabiegach przedschodowych był badany z herbicydem Lumax 537,5 SE. Początkowo był porównywany w doświadczeniach poletkowych. W celu sprawdzenia działania adiuwanta Atpolan Soil Maxx Premium, celowo ograniczyliśmy dawkę herbicydu o 50% (tab. 2). Efekty działania były widoczne szczególnie w suchym roku (2019). Prowadzone badania, że Atpolan Soil Maxx Premum, podnosił skuteczność herbicydu w każdym zabiegu. Wyniki doświadczeń zostały wdrożone do praktyki z tym, że dawka herbicydu Lumax 537,5 SE, została podwyższona do 2 – 2,25 l/ha. O dawce herbicydu decydował rodzaj gleby – na glebach cięższych były stosowane wyższe dawki herbicydu. W doświadczeniach otrzymywano taki sam lub lepszy efekt zwalczania chwastów w stosunku do pełnej dawki herbicydu.

Tab.1. Ograniczenie przemywania w badaniach laboratoryjnych IUNG Wrocław

Obiekt

Dawka herbicydu + adiuwant

Pozostałości terbutyloazyny [%]

0 – 5 cm

5 – 10 cm

10 – 20 cm

Lumax 537,5 SE

3 l/ha

69,4

26,0

4,6

Lumax 537,5 SE + Atpolan Soil Maxx Premium 

3 l + 0,5 l/ha

81,9

18,1

0,0

Lumax 537,5 SE + konkurencyjny adiuwant

3 l + 0,5 l/ha

76,9

20,6

2,5

Tab. 2. Wpływ adiuwanta Atpolan Soil Maxx Premium na działanie herbicydu Lumax 537,5 SE IUNG Wrocław 2019.

Obiekt

Dawka na 1 ha

Skuteczność chwastobójcza w %

SETGL

ECHCG

GERPU

CHEAL

BRSNX

VERPE

LUMAX 537,5 SE

3,5 l

86

80

96

90

90

98

LUMAX 537,5 SE

1,75 l

70

65

82

70

68

74

LUMAX 537,5 SE + Atpolan Soil Maxx Premium

1,75 l + 0,5 l

80

74

90

78

80

90

Nazwy łacińskie chwastów:

SETGL – Setaria viridis – Włośnica zielona

ECHCG – Echinochloa crus-galli – chwastnica jednostronna

GERPU – Geranium pusillum – Bodziszek drobny 

CHEAL – Chenopodium album – Komosa Biała 

BRSNX – 

VERPE – Veronica persica – przetacznik perski

Stosowanie herbicydu łącznie z Atpolan Soil Maxx Premium i RSM.

Jest to jak najbardziej uzasadnionem z tym, że nie należy przekraczać 50 kg nawozu na hektar. Przekroczenie tej dawki pomimo, że wielu rolników tak robi przy nałożeniu się niekorzystnych czynników może osłabić działanie mieszaniny.

Korzyści (+) wynikające ze stosowania RSM z herbicydem przedwschodowo z Atpolan Soil Maxx Premium

  • wykazuje właściwości higroskopijne – wykazuje właściwości „przyciągania” wody,
  • powoduje obniżenia napięcia powierzchniowego,
  • ogranicza przemywania herbicydu przez deszcz,
  • poprawia rozpuszczalności herbicydu w opryskiwaczu,
  • redukuje znoszenia.

Wady (-) stosowania RSM + herbicyd w mieszaninie zbiornikowej bez Atpolan Soil Maxx Premium 

  • nie powoduje obniżenia napięcia powierzchniowego,
  • nie ogranicza przemywania herbicydu przez deszcz,
  • nie poprawia rozpuszczalności herbicydu w opryskiwaczu,
  • nie redukuje znoszenia.

Podsumowując, RSM jest bardzo dobrym dodatkiem do mieszany roboczej zawierającej herbicyd oraz Atpolan Soil Maxx Premium.

Doradztwo agrotechniczne 

Skontaktuj się z nami! 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi regionalnymi konsultantami technicznymi którzy dobiorą Państwu technologie uprawy

Krzysztof Żuchowski – Polska Północna – (+48)  696 105 533  – krzysztof.zukowskii@agromix.com.pl

Adam Wachowski – Polska Zachodnia –  (+48) 606 737 243 – adam.wachowski@agromix.com.pl

Łukasz Kownacki – Polska Wschodnia –  (+48) 883-513-741 – lukasz.kownacki@agromix.com.pl

3

Plantacja kukurydzy położona w województwie Podlaskim ochroniona doglebowo preparatem Lumax 2,5 l/ha + RSM28% 50 l/ha + Atpolan Soil Maxx Premium 0,5 l/ha

Dodaj komentarz