Gręblin – Dni Pola 2021

W dniu 24.06.2021 r. braliśmy udział w Dniu Pola w Gręblinie organizowanym przez Agrochem Puławy sp. z o.o. Na poletkach pokazowych prezentowane były odmiany zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto) oraz rzepaku ozimego. W hali można było zaznajomić się ofertą wielu firm produkcyjnych z branży agro. Na naszym stoisku prezentowaliśmy wielofunkcyjne adiuwanty serii PREMIUM z preparatem antyznoszeniowym Anty-Dryft Maxx oraz produkty wspomagające tj. preparat do mycia opryskiwaczy Clean Max WG i SL oraz odpieniacz ZERO PIANY. Na placu zaś stało wiele ciekawych sprzętów rolniczych m.in. kombajn CR 9.90 Track, ładowarka teleskopowa New Holland TH7.42, ciągniki: T7.245 AC , T6.180 DC, T7.210 oraz maszyny towarzyszące i uprawowe Pottinger i rozsiewacz Bogballe.

Lubań – Dni Pola 2021

Dnia 23.06.2021 r. uczestniczyliśmy w Dniu Pola organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Rolnicy z województwa pomorskiego mogli zapoznać się z poletkami doświadczalnymi zbóż, ziemniaka, bobowatych i gryki. Na poletkach doświadczalnych PODR stosowane są również nasze adiuwanty wielofunkcyjne m.in. AS 500 SL z glifosatem, Atpolan Soil Maxx z herbicydami doglebowymi, Lewar pH – FUNGI z fungicydami, a także adiuwant ograniczający znoszenie, wpływający na optymalizację wielkości kropli – Anty-Dryft Maxx.

 

 

Mazowieckie Dni Rolnictwa 2021

13.06.2021 r. braliśmy udział w Mazowieckich Dniach Rolnictwa, organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku. Ze względu na panującą pandemię tegoroczne MDR odbywały się tylko i wyłącznie na polu doświadczalnym, na którym można było zobaczyć działanie naszych adiuwantów z produktami firmy UPL.

Ochrona buraków według Agromix

W związku z wycofaniem desmedifamu i chloridazonu, a wkrótce też fenmedifamu opracowaliśmy skuteczny program ochrony herbicydowej buraków cukrowych z wykluczeniem tych substancji czynnych. Ochrona herbicydowa z wykorzystaniem naszego programu daje pełną kontrolę nad chwastami, jest w pełni bezpieczna dla plantacji oraz bardzo korzystna cenowo. W programie jest przewidziany zabieg wykonywany przed wschodami rośliny uprawnej z wykorzystaniem glifosatu oraz trzy zabiegi powschodowe, z możliwością zwiększenia liczby aplikacji według potrzeb. Technologia ochrony AGROMIX sprawdza się na wszystkich rodzajach gleb i w każdych warunkach pogodowych. Łączy w sobie niskie dawki kilku dostępnych herbicydów oraz wysokowydajne adiuwanty o wielokierunkowym działaniu. Do wszystkich zabiegów konieczne jest właściwe przygotowanie opryskiwacza, poprzez jego skalibrowanie oraz dokładne umycie. Do mycia opryskiwacza zalecamy stosowanie preparatu Clean Max. Jest to kompletny preparat, charakteryzujący się bardzo wysokimi zdolnościami myjącymi. Myciu należy poddać wszystkie elementy opryskiwacza mające kontakt z cieczą: zbiornik, pompę, rozdzielacz, filtry oraz belkę roboczą wraz z elementami wyposażenia belki.

Zabiegi herbicydowe przedschodowe

Celem pierwszego zabiegu, wykonywanego przed wschodami buraków jest zniszczenie wcześnie wschodzących chwastów, które podczas wykonywania pierwszego zabiegu powschodowego mogą być zbyt zaawansowane we wzroście do zwalczenia. Zabieg wykonujemy z wykorzystaniem herbicydu zawierającego glifosat oraz adiuwanta AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha. Dawka herbicydu powinna być dostosowana do występujących chwastów na polu. Jeśli na polu tylko chwasty w fazie siewki (od liścieni do 1-2 par liści właściwych) wystarczy około 360 g substancji czynnej, czyli około 1 l/ha herbicydu w popularnej formulacji 360 SL. W przypadku występowania bardziej rozwiniętych chwastów oraz żywych roślin niezniszczonych uprawkami przedsiewnymi zalecamy zwiększenie dawki glifosatu do 900 g/ha s. c., co stanowi 2,5 l herbicydu w formulacji 360 SL. W przypadku innych formulacji glifosatu, dawkę herbicydu należy ustalić według podanych wyżej dawek substancji czynnej. Zabieg należy wykonać możliwe krótko, jednak nie później niż 2-3 dni przed wschodami buraków cukrowych. W tym celu należy obserwować zaawansowanie ich kiełkowania, szczególnie w miejscach pola, na których spodziewane są najwcześniejsze wschody, jak powierzchnie łatwiej nagrzewających się, o ciemnym zabarwieniu, osłonięte od wiatru i umiarkowanie wilgotne. Dla uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu powinniśmy maksymalnie zredukować wydatek cieczy, jeśli jest taka możliwość nawet poniżej 100 l/ha. Zabieg należy wykonywać na rośliny suche.

  Nazwa Dawka l/ha Uwagi
Herbicyd zawierający glifosat w formulacji 360 SL Np. Roundup 360 Plus 1 – 2,5 w zależności od zachwaszczenia Zabieg wykonywać na chwasty możliwie krótko przed wschodami buraków, jednak nie później niż 2-3 dni przed ich początkiem.
Adiuwant AS 500 SL 1,5

Tab. 1 Zabieg przedwschodowy z herbicydem totalnym

 

Zabiegi powschodowe

Technologia ochrony AGROMIX  zakłada zastosowanie mieszaniny zawierającej  5 substancji czynnych herbicydów w zredukowanych dawkach wraz z adiuwantem o wielokierunkowym działaniu Atpolan BIO 80 EC Premium. Dzięki odpowiednio zbilansowanym dawkom i efektywnemu adiuwantowi, nasza technologia sprawdza się we wszystkich gospodarstwach, na wszystkich rodzajach gleb. Dla pełnej skuteczności, każdy zabieg powinien być wykonany nie później niż w fazie liścieni komosy białej, traktowanego jako gatunek wskaźnikowy, zwykle najtrudniej zwalczany.

 


Fot. 1  – Siewki komosy białej w fazie liścieni

Opóźnienie zabiegu może wpływać na pogorszenie jego skuteczności. Mieszaninę herbicydowo-adiuwantową należy aplikować na rośliny suche i zdrowe. Nie należy wykonywać zabiegu przed większymi spodziewanymi przymrozkami i do 6 godzin przed spodziewanymi opadami.

 

Substancja czynna Formulacja Zalecany herbicyd Zabieg I Zabieg II Zabieg III
Dawka l/ha lub g/ha dla formulacji WG
Metamitron 700 SC Metafol Pro 0,25 0,25 0,25
Etofumesat 500 SC 0,33 0,33 0,33
Chlopyralid 300 SL 0,1 0,1 0,1
Lenacyl 500 SC 0,2 0,2 0,2
Triflusulfuron metylu 500 WG Shiro 15 15 15
Adiuwant Atpolan BIO 80 EC Premium 1,5 1,5 1,5


Na skuteczność zabiegu silnie wpływa również sposób jego wykonania. Zalecamy zastosowanie wysokiej jakości rozpylaczy eżektorowych dwustrumieniowych. Wydatek cieczy roboczej optymalnie wynosi w zakresie 150 – 200 l/ha. Do pięciu dni przed zabiegiem oraz do całkowitego zniszczenia opryskanych chwastów nie należy stosować nawozów dolistnych, biostymulatorów oraz innych preparatów mogących poprawiać wzrost roślin. W przypadku wystąpienia spóźnionych wschodów chwastów po wykonaniu głównego programu, wynikających z powolnego zakrywania międzyrzędzi, należy wykonać dodatkowy zabieg z wykorzystaniem dawek takich jak w zabiegu III.

Pytania i odpowiedzi

 1. W jakich odstępach czasu wykonywać zabiegi herbicydowe?
  Program ochrony AGROMIX nie przewiduje odstępów czasowych, w jakich powinny być wykonywane zabiegi. Wschody komosy białej są sygnałem wskazującym na „wyczerpanie” zapasu herbicydu w glebie i są równoważne z koniecznością wykonania kolejnego zabiegu.

 2. Nie wykonałem zabiegu przedschodowego z glifosatem, wraz z burakami wschodzi komosa.
  Należy wykonać zabieg mieszaniną przewidzianą dla zabiegu nr I, niezależnie od fazy wzrostu buraków.
 1. Na polu spodziewam się wysokiej presji samosiewów rzepaku. Czy zwiększyć dawkę triflusulfuronu?
  Nie. Dzięki zastosowaniu adiuwanta Atpolan BIO 80 EC Premium, 15 g herbicydu zawierającego triflusulfuron metylowy w formulacji WG działa w taki sam sposób jak dawka 22-27 g takiego samego herbicydu bez adiuwanta.
 1. Zamiast triflusulfuronu metylowego w formulacji WG, mogę zastosować ten herbicyd w formulacji OD. Czy uzyskany taki efekt będzie taki sam?
  Nie. Zastosowanie  triflursulfuronu w formulacji OD nie gwarantuje wystarczająco skutecznego działania zalecanej przez AGROMIX mieszaniny herbicydów i nie zwalnia użytkownika od konieczności dodania adiuwanta Atpolan BIO 80 EC Premium w zalecanej dawce.
 1. Nie mam preparatu Clean Max. Czy wielokrotne mycie opryskiwacza wodą z płynem do mycia naczyń pozwoli mi usunąć pozostałości herbicydów?
  Nie. Woda nawet z dodatkiem płynu do mycia naczyń posiada bardzo słabe właściwości myjące, szczególnie przy usuwaniu wyjątkowo toksycznych dla buraka pozostałości herbicydów sulfonylomocznikowych, stosowanych wcześniej w innych roślinach, np. zbożach.
 1. Mam twardą wodę. Czy mogę zastosować kondycjoner wody?
  Tak. Jest to szczególnie wskazane przy wykonywaniu zabiegu przedwschodowego z użyciem bardzo wrażliwego na twardość wody glifosatu. Adiuwant AS 500 SL posiada wielokierunkowe działanie, w tym jest bardzo silnym kondycjonerem zmiękczającym wodę. Przy wykonywaniu zabiegów powschodowych, jego stosowanie nie jest konieczne, gdyż całkowicie zastępuje go w tym terminie i dodatkowo uzupełnia adiuwant Atpolan BIO 80 EC Premium.

Dzień Ziemniaka i Kukurydzy w Lubaniu

10.09.2020 braliśmy udział w Dniu Ziemniaka i Kukurydzy. Spotkanie zorganizowane przez PODR w Lubaniu. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą odmianową hodowców i dystrybutorów kukurydzy oraz ziemniaka. Łącznie zaprezentowano 60 odmian kukurydzy w zakresie FAO od 180 do 280 oraz 26 odmian ziemniaków wdrożeniowych, a także 23 odmiany ziemniaka prowadzone w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz ochroną stosowaną w powyższych uprawach.

fot. PODR Lubań

Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie 2020

W dniach 31.01.2020-02.02.2020 r. odbyła się IV Edycja Centralnych Targów Rolniczych “CTR”.
To impreza o zasięgu ogólnopolskim, która odbyła się w m. Nadarzyn k. Warszawy.

Atpolan Soil Maxx niezastąpiony przy zabiegach doglebowych w rzepaku!

Obecne realia wymagają od producentów rolnych osiągnięcia maksymalnej skuteczności zabiegów herbicydowych wykonywanych w rzepaku ozimym. Każda dodatkowa “poprawka” wiąże się z dodatkowym nakładem na herbicydy oraz wykonanie zabiegu. Dzięki szerokiej ofercie herbicydów na rynku można skomponować skuteczną mieszaninę zbiornikową, a przez zastosowanie adiuwantu Atpolan Soil Maxx można podnieść skuteczność i wydłużyć czas działania. Herbicydy doglebowe stosowane w uprawie rzepaku mają nie łatwe zadanie. Zabiegi herbicydowe często są wykonywane w warunkach suszy glebowej. W takich warunkach herbicydy zatrzymują się w wierzchniej warstwie gleby i nie penetrują gleby oraz nie rozmieszczają się w niej równomiernie. Są narażone na przenoszenie wraz z wiatrem w warunkach występującej erozji wietrznej, która coraz częściej występuje w okresie wschodów roślin uprawnych. Ponadto herbicydy są narażone na przemieszczanie w głąb profilu glebowego podczas intensywnych opadów oraz na rozpad pod wpływem promieniowania świetlnego (fotoliza). Więcej “Atpolan Soil Maxx niezastąpiony przy zabiegach doglebowych w rzepaku!”

Spotkania polowe Osadkowski S.A. i Osadkowski-Cebulski

W tym roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w wydarzeniach polowych organizowanych przez firmy Osadkowski S.A. oraz Osadkowski-Cebulski. Podczas “Zielonych Pól” mogliśmy spotkać się z użytkownikami naszych produktów. Rolnicy najczęściej zadawali pytania odnośnie właściwego pH dla fungicydów, insektycydów oraz herbicydów. Zwracaliśmy uwagę, że poszczególne grupy środków ochrony roślin mają inne wymagania dotyczące pH, natomiast dla herbicydów opartych na glifoasacie ważniejsze od zakwaszenia cieczy jest jej zmiękczenie. Goście mogli zapoznać się ze specyfiką adiuwantów takich jak Atpolan Bio 80 EC, Atpolan Soil Maxx, As 500 SL czy Lewar pH – Fungi. Na odwiedzających duże wrażenie robił pokaz zjawiska napięcia powierzchniowego. Mogli sami się przekonać jakie z tego wynikają straty i jak je pokonać z wykorzystaniem naszych adiuwantów.

 

Doświadczenia polowe w Moskiewcach

GR Moskiewce – producent kwalifikowanego materiału siewnego sprzedawanego pod marką “Podlaskie nasiona” zaprosił swoich najlepszych klientów na własne pola produkcyjne . W tym sezonie po raz pierwszy są testowane nasze adiuwanty. W odmianie pszenżyta ozimego Belcanto zastosowano adiuwant Lewar pH- Fungi z fungicydem Elatus Era. Pszenżyto ozime nie wykazywało porażenia chorobami grzybowymi. Adiuwant Lewar pH- Fungi zapewnia lepsze pokrycie roślin, zwiększa zatrzymywanie cieczy na powierzchni roślin, ogranicza odparowanie cieczy roboczej i obniża pH cieczy  roboczej dzięki czemu wzrasta ilość pobranej substancji czynnej. Więcej “Doświadczenia polowe w Moskiewcach”