Blog Name

Stores da_images in the database

Skośnik buraczak.
Zagrożenie w uprawie buraka cukrowego

Skośnik buraczak to motyl składający jaja na buraku cukrowym. Dla roślin najgroźniejsze są larwy żerujące na główce rośliny oraz ogonkach liściowych. Powodowane przez nie uszkodzenia powodują osłabienie transportu asymilatów z liści do korzenia, przyspieszają więdnięcie liści oraz uszkodzenia mechaniczne, które stanowią otwartą bramę do wystąpienia infekcji bakteryjnych i grzybiczych.

Read More

Join our newsletter to stay updated