Wielofunkcyjny adiuwant do herbicydów wymagających dodatku adiuwanta olejowego, a szczególnie do aktywacji herbicydów sulfonylomocznikowych.

Atpolan BIO 80 EC jest przydatny do stosowania ze środkami ochrony roślin wymagającymi dodatku adiuwanta olejowego, a szczególnie do aktywacji herbicydów sulfonylomocznikowych.

Preparat zawiera:

 • estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 80%,
 • substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty) i bufor pH do 100%.

W odróżnieniu od innych adiuwantów Atpolan BIO 80 EC:

 • zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropel opryskowych na powierzchni zwalczanych chwastów,
 • umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy opryskowej i zapobiega jego krystalizacji na powierzchni roślin,
 • zapewnia równomierne pokrycie i zwilżenie powierzchni chwastów,
 • rozpuszcza wosk kutikularny na powierzchni roślin – najważniejszą barierę wnikania herbicydów,
 • zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczenie substancji aktywnej do komórek roślinnych,
 • zabezpiecza substancję aktywną przed zmyciem przez deszcz,
 • umożliwia dotarcie większej ilości substancji aktywnej do miejsca działania,
 • zapewnia większą skuteczność działania stosowanych środków ochrony roślin,
 • chroni opryskiwacz przed wytworzeniem trudnych do usunięcia osadów.

Korzyści związane ze stosowaniem Atpolan Bio 80 EC:

Atpolan BIO 80 EC:

 • zawiera bufor, który podnosi pH cieczy opryskowej i dzięki temu zwiększa rozpuszczalność herbicydów oraz zapobiega ich krystalizacji na powierzchni roślin (ważne szczególnie dla herbicydów sulfonylomocznikowych!)
 • w połączeniu z estrem metylowym oleju rzepakowego i surfaktantami, rozluźnia i rozpuszcza wosk na powierzchni roślin, w wyniku czego wnikanie (absorpcja) herbicydów do komórek roślinnych silnie wzrasta (ważne dla wszystkich herbicydów wymagających stosowania z adiuwantem olejowym!)

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan Bio 80 EC:

Lancet Plus 125 WG, Mover 75 WG, Nomad 75 WG, Dragon NT 450 WG

Lancet Plus 125 WG, Mover 75 WG, Dragon NT 450 WG, Nomad 75 WG

Lancet Plus 125 WG, Dragon NT 450 WG

Mover 75 WG, Nomad 75 WG