Lewar pH Fungi to adiuwant do fungicydów o wielokierunkowym mechanizmie działania posiadający jednocześnie właściwości aktywujące i modyfikujące.

LEWAR pHFungi zapewnia optymalne działanie fungicydów stosowanych w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych i leśnych w zmiennych warunkach środowiskowych i technicznych poprzez:

  • zakwaszenie cieczy opryskowej do poziomu zapobiegającego rozkładowi hydrolitycznemu stosowanych fungicydów poprzez obniżenie pH cieczy opryskowej do ok. 3,5 – 4,5 w zależności od stosowanej dawki adiuwanta, rodzaju fungicydu i jakości wody użytej do sporządzania cieczy opryskowej;
  • likwidację ujemnego oddziaływania związków mineralnych zawartych w wodach twardych głównie kationów wapnia i magnezu a także jonów żelaza i sodu na aktywność fungicydów;
  • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej;
  • zwiększenie retencji (zatrzymania) kropel cieczy opryskowej na powierzchni opryskiwanych roślin;
  • zapobieganie szybkiemu wysychaniu kropel opryskowych z chronionej powierzchni roślin dzięki właściwościom humektacyjnym;
  • zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia chronionej powierzchni roślin poprzez ciecz opryskową;
  • zwiększenie wnikania (absorpcji) substancji aktywnej do komórek roślinnych i jej transportu do miejsca działania.

Wielokierunkowe działanie adiuwanta przyczynia się do poprawy skuteczności działania stosowanych fungicydów w warunkach mniej korzystnych, a w warunkach bardziej sprzyjających ich działaniu umożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów po zastosowaniu zredukowanych dawek fungicydów (korzyści ekonomiczne i korzyści związane z ochroną środowiska).

Wielokierunkowe działanie adiuwanta

przyczynia się do poprawy skuteczności działania stosowanych fungicydów w warunkach mniej korzystnych, a w warunkach bardziej sprzyjających ich działaniu umożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów po zastosowaniu zredukowanych dawek fungicydów (korzyści ekonomiczne i korzyści związane z ochroną środowiska).