Adiuwanty do insektycydów

Filtry
Gotowe
 • 156
  48,00 769,00 

  Środek wspomagający działanie insektycydów kontaktowych i systemicznych przeznaczonych do stosowania w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych.

 • 192
  51,00 885,00 

  Adiuwant wielofunkcyjny do insektycydów kontaktowych oraz systemicznych stosowanych w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych i leśnych.

  Nowa formulacja o zwiększonej skuteczności działania. W pełni bezpieczne dla pszczół

Insektycydy są grupą środków ochrony roślin silnie wrażliwą na niekorzystne warunki podczas wykonywania zabiegów. Skuteczność ich działania zależy od tempa rozpadu hydrolitycznego, stężenia substancji czynnej insektycydów w roślinie oraz ciele owada, a także od warunków termicznych i natężenia promieniowania UV. Ciało najpopularniejszych szkodników składa się z warstwy chityny, która tworzy szkielet owada oraz ogranicza pobieranie insektycydów. Popularnie stosowany dimetoat przy pH cieczy na poziomie 9, po około 50 minutach od przygotowania mieszaniny w 50% ulega rozkładowi, czyli po tym czasie rolnik faktycznie stosuje obniżoną o połowę dawkę insektycydu. Czas połowicznego rozpadu jest szczególnie ważnym parametrem przy wykorzystywaniu dużych opryskiwaczy, które umożliwiają wykonanie zabiegu na kilkudziesięciu hektarach, wykorzystując tylko jeden zbiornik. W przypadku adiuwantów niezwykle ważna jest ich funkcja obniżająca napięcie powierzchniowe, które decyduje zarówno o retencji insektycydów na roślinie jak i na ciele owada. Im lepiej ciało owada jest pokryte i zwilżone cieczą roboczą, tym działanie insektycydu jest skuteczniejsze i spada ryzyko powstania odporności oraz wydłuża się okres jego działania. Insektycydy z grupy pyretroidów w największym stopniu są wrażliwe na promieniowanie UV, w wyniku którego ulegają rozpadowi. Zaawansowany adiuwant o wielokierunkowym działaniu, jak EntoMaxx pH- spełnia wiele zadań. Obniża pH cieczy roboczej do poziomu 5,3 – 5,9, redukując do minimum hydrolizę, eliminując jednocześnie jony metali z wody. Zmniejsza skutecznie napięcie powierzchniowe do poziomu optymalnego dla działania insektycydów. Zapobiega odbiciu kropli od roślin i przedostawaniu się jej na glebę. Ponadto EntoMaxx pH- sprzyja lepszemu pokryciu roślin i owadów, działa destrukcyjnie na pancerz chitynowy i usprawnia pobieranie insektycydów przez rośliny i owady. Innowacyjnym rozwiązaniem wśród adiuwantów jest dodatek filtra UV ograniczający fotolizę, na którą szczególnie są narażone pyretroidy. Adiuwant EntoMaxx ph- jest innowacyjnym i nowoczesnym produktem przeznaczonym do stosowania z insektycydami.