• 149
  30,10 459,80 

  AS 500SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.

 • 142 Brak w magazynie

  Aktywujący adiuwant zawierający 80% wysoko rafinowanego oleju parafinowego. Przeznaczony do wspomagania działania środków ochrony roślin, a zwłaszcza niektórych herbicydów i fungicydów stosowanych dolistnie.

 • Atpolan Kukurydza 1 5 20L grupa HR na bieli
  37,40 640,60 

  Atpolan Kukurydza to adiuwant o wielokierunkowym działaniu stworzony do zabiegów herbicydowych wykonywanych po wschodach kukurydzy.

 • 146 Brak w magazynie

  Atpolan Soil Maxx to jedyny na rynku przebadany, wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Zawiera w swym składzie wysoko rafinowany olej mineralny jako sticker oraz ester metylowy oleju roślinnego aktywujący działanie agrochemikaliów.

 • 156 Brak w magazynie

  Środek wspomagający działanie insektycydów kontaktowych i systemicznych przeznaczonych do stosowania w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych.

 • 153 Brak w magazynie

  Lewar pH- Fungi to adiuwant do fungicydów o wielokierunkowym mechanizmie działania posiadający jednocześnie właściwości aktywujące i modyfikujące.

Środki ochrony roślin to preparaty, bez których trudno sobie wyobrazić nowoczesne rolnictwo. Ich stosowanie pozwala chronić rośliny przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybiczymi, ale niestety nie zawsze ich skuteczność jest na oczekiwanym poziomie. Na szczęście są adiuwanty czyli preparaty, które znacząco pozwalają poprawić skuteczność stosowania środków ochrony roślin.

Adiuwanty – stworzone do nowoczesnego rolnictwa

Już od lat środki ochrony roślin wspierają działanie rolników w walce z chwastami, szkodnikami i chorobami grzybiczymi, które niszczę ich uprawy. Dzięki nim rośliny mają lepsze warunki do rozwoju i wzrostu, nie są niszczone i zjadane przez szkodniki, co przyczynia się do poprawy jakości i wielkości plonów. Wielu naukowców dostrzegło jednak problemy związane z niską skutecznością działania stosowanych herbicydów, insektycydów i fungicydów oraz poszukiwano sposobów na obniżenie ilości chemii, która trafia do środowiska. Badania doprowadziły do opracowania środków wspomagających działanie chemii stosowanej w rolnictwie i sprawiło, że adiuwanty weszły do powszechnego użycia.

Adiuwanty – dlaczego warto je stosować?

Adiuwanty to preparaty dodawane do herbicydów, fungicydów i insektycydów, a ich zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania tych środków. Odbywa się to poprzez poprawę właściwości fizykochemicznych cieczy opryskowej środków ochrony roślin. Jest to możliwe, gdyż adiuwanty zawierają substancje powierzchniowo czynne, które pomagają zmniejszyć napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Niższe napięcie powierzchniowe zapobiega spływaniu substancji aktywnej z liści i sprawia, że środek dłużej pozostaje na powierzchni roślin, a co za tym idzie większe ilości substancji aktywnej mogą wniknąć w głąb tkanki liścia.

Adiuwanty zawierają również składniki rozpuszczające wosk kutykularny znajdujący się na liściach, co zapobiega krystalizacji się cieczy opryskowej na powierzchni i ułatwia wniknięcie substancji aktywnej do jego wnętrza. Niektóre z nich zawierają również kondycjonery wody czyli substancje wpływające między innymi na poziom pH cieczy roboczej. Wiele składników znajdujących się w środkach ochrony roślin jest bowiem wrażliwych na niewłaściwy poziom pH i w nieodpowiednich warunkach kwasowości nie działa tak, jak powinno. A zatem obniżenie poziomu pH pozwala stworzyć lepsze warunki dla skutecznego działania substancji aktywnej.  Dodatkowo adiuwanty przeznaczone do stosowania z insektycydami zawierają składniki pozwalające na rozpuszczenie pancerza chitynowego owadów.

Wszystkie wyżej wymienione zalety sprawiają, że dzięki adiuwantom znacząco wzrasta skuteczność stosowanych środków ochrony roślin. Pozwala to poszerzyć efekty działania stosowanych środków i sprawia, że rośliny opryskane herbicydami, fungicydami czy insektycydami są chronione zdecydowanie lepiej, bo znacznie wzrosła skuteczność działania środka ochrony roślin.

Stosowanie adiuwantu ma jeszcze szereg innych zalet, wśród których na szczególną uwagę zasługuje możliwość zmniejszenia dawki stosowanego środka ochrony roślin. Dzięki temu można znacząco zmniejszyć koszty opryskiwania przy zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności działania. Niektóre adiuwanty pozwalają obniżyć tę dawkę nawet o 40%, co z pewnością jest ilością odczuwalną dla portfela. Dzięki adiuwantom następuje również zmniejszenie ilości chemii, jaka co roku trafia na pola, a tym samym później do gleby, wód gruntowych i na nasze stoły. Można zatem stwierdzić, że adiuwanty mają pozytywny wpływ na środowisko, co jest kolejnym argumentem świadczącym o celowości ich stosowania w każdym gospodarstwie rolnym.

Adiuwanty mogą być stosowane w gospodarstwach rolnych, w których uprawiane są zboża, kukurydza, rzepak, buraki cukrowe i pastewne oraz szereg innych warzyw i owoców. Niektóre z adiuwantów pozwalają również wspierać działanie środków ochrony roślin stosowanych w lasach, gdzie szczególną uwagę przykłada się do walki z owadami zagrażającymi drzewom iglastym i liściastym. W większości przypadków adiuwanty są stosowane na dużych areałach, a ich dawka zawsze podawana jest w l/ha.

Adiuwanty do herbicydów

Adiuwanty do herbicydów to preparaty, których zadaniem jest wspieranie skutecznego działania środków ochrony roślin służących do walki z chwastami. W tej grupie znajdują się takie preparaty jak Atpolan 80 EC, AS 500 SL, Atpolan BIO 80 EC oraz Atpolan Soil Maxx, które można stosować do ochrony upraw zbóż oraz innych roślin uprawnych.

Adiuwanty do herbicydów mogą być stosowane zarówno do wspierania skuteczności działania herbicydów dolistnych, jak i tych stosowanych doglebowo. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza ten ostatni czyli Atpolan Soil Maxx, który jest jedynym na rynku przebadanym adiuwantem do środków ochrony roślin stosowanych doglebowo. Szczegółowa lista upraw i herbicydów, które mogą być wspierane poprzez dodatek w adiuwantu znajduje się na karcie każdego z produktów.

Wśród adiuwantów do herbicydów znajdują się adiuwanty mineralne, które pozwalają zmienić odczyn pH cieczy użytkowej i w ten sposób poprawić jej skuteczność działania. Są również adiuwanty olejowe, zawierające oleje mineralne i oleje roślinne (np. w postaci oleju rzepakowego), szczególnie istotne w przypadku problemów ze znoszeniem środków chwastobójczych przez wiatr. Dzięki dodatkowi oleju, adiuwant nie jest tak podatny na powiewy wiatru, co ułatwia wykonanie oprysku dokładnie w miejscu, w które powinien on trafić. Jest to zjawisko pozytywne zarówno z powodu lepszej skuteczności działania adiuwantu, jak i gwarantujące ochronę pól sąsiadujących przed opryskiem środkiem, który może nie być dla nich obojętny.

Adiuwanty do fungicydów

Adiuwanty do fungicydów do preparaty, które stosuje się w połączeniu środkami grzybobójczymi. Mogą one być stosowane do ochrony uprawy zbóż i warzyw, ale można go stosować również w sadach i lasach, czyli wszędzie tam, gdzie choroby grzybowe mogą stać się zagrożeniem dla uprawianych roślin.

Wśród adiuwantów do fungicydów warto wymienić Lewar pH Fungi, który należy do preparatów wieloskładnikowych. Jego działanie nie tylko pozwala zmienić właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej, ale również zmienić jej pH. Pozwala to zapobiec jej rozkładowi hydrolitycznemu i przyczynić się do zwiększenia skuteczności działania środka ochrony roślin, a to z kolei pozwala ograniczyć dawki stosowanych fungicydów nawet o 40% przy zachowaniu oczekiwanego poziomu skuteczności.

Adiuwanty do insektycydów

Adiuwanty do insektycydów są preparatami pozwalającymi na zwiększenie skuteczności działania środków ochrony roślin stosowanych do walki ze szkodnikami. Problem z ich zwalczaniem dotyczy zarówno właścicieli gospodarstw rolnych, jak i sadowników i leśników, dlatego wszyscy oni powinni poznać adiuwanty do insektycydów, a wśród nich EntoMaxx pH.

Celem działania adiuwantów do insektycydów jest zwiększenie skuteczności ich działania, co odbywa się zarówno poprzez zmianę właściwości fizykochemicznych cieczy użytkowej środków ochrony roślin, jak i obniżenie poziomu pH czy zwiększenie skuteczności wnikania substancji aktywnej poprzez chitynowy pancerz owadów. Odpowiednie pH jest bowiem kluczowe dla uniknięcia rozkładu hydrolitycznego substancji aktywnej, co miałoby fatalne skutki dla efektywności ich działania.

Jak wybrać odpowiednie adiuwanty?

Kluczem do wyboru odpowiednich adiuwantów jest dostosowanie ich do rodzaju używanego środka ochrony roślin. Adiuwanty do herbicydów nie będą działać skutecznie jeśli zostaną zastosowane z insektycydami i odwrotnie. Warto również zwrócić uwagę, że wybór rodzaju stosowanych środków chwastobójczych powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy dany środek może być używany łącznie z adiuwantem. Dodatkowo należy również pamiętać, że inne są adiuwanty do środków stosowanych dolistnie, a inne do adiuwantów stosowanych doglebowo, gdyż inny jest cel ich działania, a w związku z tym inne są substancje aktywne, które się w nich znajdują. Przy każdym produkcie jest bowiem wyszczególniona lista preparatów, które mogą być stosowane wraz z adiuwantami.

Wybór adiuwantu zależeć będzie również od rodzaju uprawy, która ma zostać opryskana. Adiuwanty stosowane ze środkami ochrony roślin stosowanymi do ochrony zbóż będą działać skutecznie tylko wtedy, gdy będą odpowiednio dobrane do gatunku zboża.

Po wyborze adiuwantów należy pamiętać, że preparaty te mają być stosowane zgodnie z terminarzem i sposobem zastosowania herbicydów, insektycydów i fungicydów, z którymi mają być używane. Adiuwanty nie zmieniają bowiem ani sposobu, ani terminu, w którym opryski mają być wykonane, choć mogą wpływać na warunki wykonywanego zabiegu. Niektóre adiuwanty wykazują bowiem wyjątkową skuteczność w określonych przez producenta temperaturach, a w temperaturach wyższych ich stosowanie jest zabronione. Zawsze więc należy sprawdzić zalecenia znajdujące się na ulotce informacyjnej i dopasować do niego termin i sposób podania adiuwantu.

W większości przypadków przed dodaniem adiuwantu należy przygotować preparat do oprysku zgodnie z informacjami na opakowaniu, a dopiero potem dodać do zbiornika opryskiwacza adiuwant. Musi do być preparat odpowiednio dopasowany do stosowanego środka ochrony roślin i w ilości dopasowanej do ilości cieczy opryskowej. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że adiuwant pomoże substancji aktywnej należycie zadziałać i sprawi, że skuteczność środka do ochrony roślin znacząco wzrośnie.

Jeśli chcesz zadbać o dobrą kondycję swoich upraw i poprawić warunki do ich rozwoju i wzrostu oraz zwiększyć skuteczność działania herbicydów, insektycydów oraz fungicydów, to sięgnij po adiuwanty, które Ci w tym znacząco pomogą. Sprawdź, które z nich nadają się do stosowania z preparatami używanymi w Twoim gospodarstwie, a następnie zastosuj je i przekonaj się, jak skuteczne może być ich działanie. Ich stosowanie jest konieczne, jeśli chcesz, by Twoje gospodarstwo osiągało wysokie plony i było bardziej przyjazne dla środowiska, dzięki redukcji ilości stosowanych środków chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych.