Projekty UE

Projekty realizowane z funduszy UE

 

 


 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY AGROMIX Roman Szewczyk
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Ochrona innowacyjnego na skalę światową wynalazku – adiuwantu działającego kompleksowo do agrochemikaliów.”

 

Celem projektu jest uzyskania ochrony patentowej w trybie PCT, na Ukrainie, Białorusi, USA i Chinach oraz ww. krajach europejskich, na wynalazek jakim jest adiuwat do agrochemikaliów, w tym zwłaszcza stosowany doglebowo i nalistnie.

 

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 458 100,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 229 050,00 zł 

Tytuł projektu:

Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych adiuwantów wielofunkcyjnych wspomagających skuteczność biologiczną i zapewniających stabilność działania agrochemikaliów – głównie herbicydów, fungicydów i insektycydów w zmiennych warunkach technicznych i środowiskowych z jednoczesnym brakiem negatywnego oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół, środowiska wodnego i człowieka.

 

Beneficjent:

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY AGROMIX Roman Szewczyk

 

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 3 030 961,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 104 337,41 zł

 

 

drukuj