Język

Środki ochrony roślin – Czym są i jak je stosować?

Odpowiednio żyzna gleba, dostęp do ważnych składników pokarmowych czy dostęp do wody to ważne czynniki wpływające na plony uprawianych roślin. Nie mniej ważna jest jednak również ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami, których pojawienie powoduje znaczne straty. Zobaczmy, jakie środki ochrony roślin można stosować, by rośliny miały jak najlepsze warunki do rozwoju.

Herbicydy – chwastobójcze środki ochrony roślin

Chwasty stanowią istotne zagrożenie dla upraw rolniczych ze względu na swój inwazyjny charakter. To rośliny, które są zwykle bardziej odporne na trudne warunki glebowe i rosną szybciej niż rośliny uprawne. W związku z tym pojawienie się chwastów na polach uprawnych niesie za sobą szereg negatywnych skutków, wśród których do najważniejszych należy wyciąganie z gleby ważnych składników odżywczych, pobieranie wody oraz zacienienie spowodowane przez ich zbyt intensywny rozrost. Trudno się zatem dziwić, że walka z nimi jest jednym z priorytetów każdego rolnika, a stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin może pomóc się ich pozbyć znacznie efektywniej niż ręczne czy mechaniczne ich usuwanie.

Do zwalczania niepożądanej roślinności stosuje się odpowiednie środki chemiczne bezpieczne dla uprawianych roślin i środowiska, ale pozwalające zwalczyć uporczywie pojawiające się chwasty. Wybór rodzaju chwastobójczych środków ochrony roślin jest uzależniony od gatunku upraw oraz rodzaju chwastów, które mogą się na danym polu pojawić. Najlepiej działać prewencyjnie, czyli stosować środki chwastobójcze, zanim chwasty zdążą się rozpanoszyć na polu, a dla lepszej ich skuteczności można stosować odpowiednie adiuwanty do herbicydów. Zmieniają one właściwości fizyczne i chemiczne podawanych środków i dzięki temu znacznie podnoszą skuteczność środków chwastobójczych.

Insektycydy – insektobójcze środki ochrony roślin

Zagrożeniem dla upraw są również rozmaite szkodniki, m.in. takie jak mszyce, stonka, wciorniastki, larwy motyli czy przędziorki. Bytują one na roślinach, zjadając liście, niszcząc zawiązki owoców czy uniemożliwiając roślinom rozwój. Ich pojawienie się ma zawsze destrukcyjny wpływ na rozwój roślin i sprawia, że plony są na dużo niższym poziomie.

Na szczęście w walce z nimi pomocne są środki owadobójcze, które pomagają pozbyć się uciążliwych szkodników. Dzięki nim można walczyć z konkretnym gatunkiem owadów lub grupą owadów atakujących dany rodzaj upraw. Dla lepszej skuteczności ich działania warto stosować adiuwanty do insektycydów. To środki, które miesza się w odpowiednich proporcjach z insektycydami, a zawarte w nich składniki zmieniają właściwości fizyczne i chemiczne oprysku. Dzięki temu składniki oprysku mogą lepiej dotrzeć im m.in. przez pancerz chitynowy, co pozwoli szybciej unicestwić szkodniki i zapewni skuteczniejszą ochronę roślin przed nimi.

Fungicydy – grzybobójcze środki ochrony roślin

Sporym zagrożeniem dla roślin są również choroby grzybicze. Ich pojawienie się na polu uprawnym zawsze jest powodem do zmartwienia, gdyż grzybice mogą niestety znacznie ograniczyć prawidłowy wzrost i rozwój roślin, a tym samym istotnie zmniejszyć plony. Na szczęście są fungicydy, czyli środki do zwalczania chorób grzybowych, które pomagają pozbyć się zagrożenia.

Do ochrony roślin przed chorobami grzybowymi należy stosować takie preparaty, które w opisie mają konkretny rodzaj chorób grzybowych lub są przeznaczone do ochrony roślin danego gatunku. Dzięki temu ich skuteczność zdecydowanie wzrasta, a wykonując opryski w odpowiedni sposób, możemy chronić swoje uprawy przed wieloma chorobami grzybowymi. Dla lepszej ich skuteczności warto stosować odpowiednie adiuwanty do fungicydów. To preparaty zmieniające właściwości fizyczne i chemiczne cieczy opryskowej, dzięki którym efekt grzybobójczy jest znacznie lepszy.

Regulatory wzrostu

Pisząc o środkach ochrony roślin, musimy wymienić również regulatory wzrostu, czyli retardanty. To preparaty, które pozwalają wpływać na wzrost i pokrój roślin. Mogą być one stosowane w celu regulacji łanu, a ich stosowanie pozwala zapobiegać m.in. wyleganiu zbóż. Regulatory wzrostu są wykorzystywane jednak nie tylko w uprawie zbóż, ale również w sadownictwie, a ich wybór zależny jest od rodzaju upraw.

Bardzo często retardanty stosowane są wraz z fungicydami, a ich użycie jest dopełnieniem szerokiego spektrum środków ochrony roślin uprawnych. Stosując wszystkie wymienione wyżej rodzaje środków ochrony roślin, można bowiem zapewnić roślinom ochronę w najszerszym możliwym zakresie, co z pewnością przełoży się na jakość i wielkość osiągniętych plonów.

Przed zastosowaniem wybranych środków ochrony roślin polecamy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na opakowaniach. Niektóre środki mogą być stosowane podczas jednego oprysku, natomiast inne powinny być aplikowane oddzielnie. Jeśli zasady te nie będą zachowane, to poziom skuteczności znacznie spadnie i nie uda się zapewnić oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa opryskiwanym roślinom. Dla najlepszego efektu konieczne jest zatem stosowanie się do zaleceń producenta, bo tylko wtedy będzie można zapewnić najwyższy poziom ochrony w uprawach.

Dodaj komentarz