Uniwersalny wieloskładnikowy płynny nawóz mineralny dolistny i doglebowy produkowany z dolomitu surowego. Do stosowania we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.

 • Jest wysoko skoncentrowanym, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie nawozem do nawożenia roślin użytkowych i ozdobnych pod osłonami i w gruncie.
 • Jest nawozem alkalicznym, szczególnie korzystnie działającym na glebach kwaśnych, ubogich w wapń i magnez.
 • Ze względu na zawartość łatwo przyswajalnego wapnia i magnezu jest nawozem szczególnie zalecanym do stosowania na terenach zagrożonych ekologicznie.
 • Posiada właściwości odkwaszające.
 • Jako nawóz dolistny łagodzi skutki kwaśnych deszczy.
 • Ze względu na właściwe proporcje składników umożliwia produkcje zdrowej żywności zasobnej w wapń i magnez, zmniejsza możliwość wchłaniania przez rośliny metali ciężkich.
 • Stosowany zgodnie z zaleceniami, nie powoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego.
 • Daje zwyżkę plonów, poprawia ich, jakość i zdolność do przechowywania.
 • Jest najszybsza forma nawożenia wapniem, magnezem i azotem, skutecznie likwiduje chlorozy.
 • Posiada właściwości zapobiegania chorobom fizjologicznym.
 • Jest szczególnie przydatny do interwencyjnego uzupełniania azotu, wapnia i magnezu w podłożu, a w roślinie poprzez dokarmianie dolistne.

 

Składniki pokarmowe:

Azot (N) w przeliczeniu na azot azotanowy – 8% (m/m), tj. 114 g N-NO3/l
Zawartość azotu (N) w formie amonowej – najwyżej 1% (m/m)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie – 12% (m/m), tj. 170 g CaO/l, 121 g Ca/l
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie – 2,5% (m/m), tj. 35,5 g MgO/l, 21,5 g Mg/l

Zasady stosowania w ogrodnictwie i sadownictwie

Saletra wapniowo-magnezowa może być stosowana do nawożenia przed wegetacyjnego pogłównego doglebowo i dolistnie wszystkich rodzajów upraw pod osłonami, gruntowych upraw warzywnych, kwiatów, krzewów owocowych, sadów, plantacji roślin okopowych, zbóż oraz użytków zielonych. Zaleca się stosowanie saletry wapniowo-magnezowej na dużych areałach, np. sady, rośliny okopowe, użytki zielone, jako typowego nawozu dolistnego do oprysków, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia braku azotu, wapnia lub magnezu. Korzystniej jest stosować nawóz kilkakrotnie w mniejszych dawkach niż jednorazowo w dawce dużej. Przy kilkukrotnym stosowaniu w dawkach mniejszych wykorzystanie nawozu jest lepsze. Szczególnie polecić należy stosowanie saletry wapniowo-magnezowej w uprawach:

 • pomidory i papryka – w uprawach pod osłonami i gruncie zapobiega występowaniu suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców oraz zabezpiecza zwiększenie zapotrzebowania na magnez nowych odmian;
 • ogórki, uprawy pod osłonami i w gruncie – doskonały nawóz dolistny, korzystnie wpływa na wzrost roślin i plonowanie;
 • warzywa gruntowe – korzystny wpływ na wzrost, plonowanie i jakość plonów, zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych, szczególnie zalecany w uprawach warzyw kapustnych i selerów, zapobiega wewnętrznemu zbrunatnieniu główek kapusty;
 • sady, szczególnie jabłoniowe – stosowany dolistnie zapobiega występowaniu niektórych chorób fizjologicznych, np. gorzkiej plamistości podskórnej jabłek, brunatnieniu miąższu jabłek, poprawia zdolność owoców do przechowywania;
 • kwiaty – nawóz o silnym działaniu wegetatywnym, przyspiesza wzrost, poprawia wyrazistość barwy kwiatów, szczególnie korzystny w uprawach goździków i roślin skał dolomitowych;
 • rośliny okopowe, zboża – stosować dolistnie, zwłaszcza na glebach kwaśnych w przypadku zaobserwowania niedoboru azotu, wapnia lub magnezu;
 • użytki zielone, trawniki – stosować dolistnie, przyspiesza wzrost, poprawia, jakość pasz (wzrost zawartości wapnia i magnezu w paszy), powoduje intensywne zabarwienie trawników.

UWAGA: nie wolno stosować dokarmiania dolistnego w czasie słonecznej pogody. Ze względu na różną zawartość różnych odmian przed właściwym zabiegiem należy przeprowadzić próbne opryskiwanie na małej powierzchni w celu ustalenia, czy do 5 dni nie występują objawy fitotoksyczności, zwłaszcza, jeśli dokarmianie jest łączone z zabiegiem ochronnym.

Zasady stosowania w rolnictwie

Zaleca się następujące dawkowanie nawozu w uprawie roślin rolniczych:

 • zboża, użytki zielone, kukurydza – 2 litry nawozu w 250 l wody;
 • rzepak, buraki, ziemniaki, tytoń – 1 litr nawozu w 250 l wody. Wielokrotność zabiegu: 2-3 razy.

Terminy stosowania
Zaleca się stosowanie saletry wapniowo-magnezowej, jako nawozu profilaktycznego lub interwencyjnego w przypadku stwierdzenia wyraźnych niedoborów magnezu czy wapnia. W przypadku niedoboru azotu można nawóz łączyć z nawożeniem mocznikiem. W przypadku zintegrowanego stosowania saletry wapniowo-magnezowej z mocznikiem czy nawozami mikroelementowymi należy uwzględnić następujące terminy stosowania:

 • zboża – faza krzewienia i początek strzelania w źdźbło;
 • rzepak – po ruszeniu wegetacji,
 • kukurydza – faza 3-4 liścia,
 • buraki – od końca maja do początku czerwca,
 • ziemniaki – przed zwarciem międzyrzędzi zwłaszcza, jeśli dokarmianie jest łączone z zabiegiem ochronnym.

W przypadku łączenia zabiegu nawożenia saletrą wapniowo-magnezową z zabiegami ochrony roślin, termin wykonania oprysku dostosowujemy do optymalnego terminu zwalczania szkodników, chorób, chwastów i optymalnej fazy nawożenia dolistnego.
Należy spełniać następujące warunki stosowania saletry:

 • ciecz użytkową należy sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem (szczególnie przy mieszaninach);
 • przy sporządzaniu mieszaniny nawóz + pestycyd należy, jako pierwszy sporządzić roztwór nawozu, a następnie po wymieszaniu dodać wodny roztwór środka ochrony roślin przy włączonym mieszadle;
 • stosować maksymalną dla danego opryskiwacza ilość cieczy opryskowej na hektar;
 • przy mieszaninach ze środkami ochrony roślin środki te należy stosować w dawce najniższej z zalecanych.

Zabiegi saletrą wapniowo-magnezową można łączyć z zabiegami ATPOLANEM 80 EC. Szczególnie jest to zalecane w okresie deficytu wilgotności w podłożu, suszy.
Zabiegi wykonywane łącznie z ATPOLANEM 80 EC powodują, że na powierzchni liści powstaje mikrofilm olejowy, który skutecznie zapobiega wyparowaniu wody z liści, a tym samym poprawia kondycję roślin. W przypadku łącznych zabiegów z ATPOLANEM 80 EC w dawce 1,5 l/ha zalecane ilości nawozu dolistnego należy obniżyć o 30%, zachowując tę samą skuteczność zabiegu.
Zabieg opryskiwania można przeprowadzać, gdy:

 • temperatura powietrza wynosi maksymalnie 20°C;
 • dzień jest pochmurny;
 • rośliny są osuszone z deszczu i rosy;
 • przed zabiegiem i po nim nie występują przymrozki;
 • nie występuje oblot pszczół.