Pro Hydro Maxx jest oryginalną wieloskładnikową kompozycją substancji o silnych właściwościach hydrofilowych (wykazujących duże powinowactwo do wody) oraz optymalnie dobranych surfaktantów.

Substancje te, po naniesieniu na glebę, ułatwiają podsiąkanie wody kapilarami z głębszych jej warstw i równomierne rozprzestrzenienie w glebie.

Prowadzi to do lepszego uwilgotnienia warstwy powierzchniowej gleby, a tym samym zapewnia równomierne kiełkowanie nasion roślin uprawnych oraz przyspiesza ich wschody.

Obecność preparatu w glebie ogranicza również szybkie przesychanie gleby, zwłaszcza górnych jej warstw.

STOSOWANIE:

0,5 l/ha.