Zapobieganie znoszeniu cieczy opryskowej

Mycie opryskiwaczy

Ułatwienie podsiąku wody, poprawa kiełkowania i równomierności wschodów roslin uprawnych

Zapobieganie i likwidacja piany

Chemiczne odchwaszczanie torowisk (adiuwant do herbicydów)

Chemiczne zwalczanie barszczu sosnowskiego (adiuwant do herbicydów)