Zapobieganie znoszeniu cieczy opryskowej

Mycie opryskiwaczy

Zapobieganie i likwidacja piany

Chemiczne odchwaszczanie torowisk (adiuwant do herbicydów)

Chemiczne zwalczanie barszczu sosnowskiego (adiuwant do herbicydów)