Patron jest płynnym nawozem mikroelementowym znacznie poprawiającym ukorzenienie roślin poprzez wzrost masy korzeniowej a przez to korzystnie wpływającym na wzrost i plonowanie w uprawach rzepaku, zbóż, kukurydzy oraz roślin strączkowych.

Dawki i terminy stosowania nawozu

Roślina Dawka
(l/ha)
Czas aplikacji
optymalny możliwy
rzepak jary i ozimy 0,8 Stosować w fazie czterech liści właściwych. Rzepak ozimy traktować jesienią, jary wiosną. Stosować od fazy dwóch do sześciu liści właściwych. Rzepak ozimy traktować jesienią, jary wiosną.
zboża jare i ozime 0,8 Stosować wiosną lub jesienią od fazy trzech liści do pełni krzewienia Stosować od fazy piórkowania do końca krzewienia
kukurydza 1,0–1,2 Stosować w fazie czterech liści właściwych Stosować w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych
ziemniaki 0,9–1,0 Stosować w okresie elongacji stolonów Stosować od momentu kiedy wszystkie rośliny wzeszły a najmniejsze z nich są w fazie dwóch liści właściwych do momentu przed zawiązywaniem bulw (faza haczyka)
buraki cukrowe 1,0–1,1 Stosować kiedy większość roślin znajduje się w fazie czterech liści właściwych Stosować w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych

Składniki pokarmowe

 • Azot (N) w formie amonowej  – 7,5 % (m/m) tj. 90 g N – NH2 / l
 • Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie – 8,0 % (m/m) tj. 96 g Zn / l
 • Gęstość – 1,19 ÷ 1,21 kg/l
 • pH – 6 ÷ 7

TYP NAWOZU: E.1.7e
Roztwór nawozowy cynku.

Przygotowanie cieczy roboczej

Nawóz dokładnie wymieszać poprzez kilkakrotne, energiczne wstrząśnięcie opakowania.
Opróżnione opakowanie po nawozie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
Opakowanie po przepłukaniu traktować jako odpad komunalny.
Zalecana objętość wody: 100 - 200 l/ha.
Ciecz roboczą przygotować z zachowaniem następującej kolejności: zbiornik opryskiwacza napełnić połową objętości wody, następnie uruchomić mieszadło i dodać ustaloną objętość nawozu, a następnie uzupełnić wodą do żądanej objętości. Przygotowany roztwór zużyć bezpośrednio po sporządzeniu. Po pracy aparaturę dokładnie umyć wodą,. Wodę użytą do mycia opryskiwacza wypryskać na powierzchni opryskiwanej uprawy. Nie wylewać do systemów kanalizacyjnych!

Technika wykonywania zabiegu

Środek może być stosowany z wykorzystaniem opryskiwaczy wszystkich typów.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem
Zabieg należy przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie, w dni pochmurne lub wcześnie rano albo wieczorem.
Podczas stosowania nawozu nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
 • nakładania się cieczy na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

Przechowywanie

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej 5°C do 30°C.
Składować maksymalnie dla opakowań o pojemności 1 L w czterech warstwach, a dla opakowań o pojemności 5 L w trzech warstwach.

Środki ostrożności

 • Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
 • Chronić przed dziećmi
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
 • Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 • Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

UWAGA

Ponieważ warunki, w jakich jest stosowany nawóz leżą poza naszą kontrolą, ZPH AGROMIX nie jest odpowiedzialny za żadne negatywne wyniki w produkcji roślin. Przed stosowaniem na innej niż polecanej grupie roślin, innych dawek lub innych metod aplikacji polecane jest wykonanie prób na niewielkiej liczbie roślin.

Okres przydatności nawozu do stosowania: 3 lata.