Adiuwanty do herbicydów

Filtry
Gotowe
 • 149
  33,10 505,30 

  AS 500SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.

 • 142 Dostępny wyłącznie u dystrybutorów i w punktach handlowych

  Aktywujący adiuwant zawierający 80% wysoko rafinowanego oleju parafinowego. Przeznaczony do wspomagania działania środków ochrony roślin, a zwłaszcza niektórych herbicydów i fungicydów stosowanych dolistnie.

 • Atpolan Kukurydza 1 5 20L grupa HR na bieli
  41,10 703,80 

  Atpolan Kukurydza to adiuwant o wielokierunkowym działaniu stworzony do zabiegów herbicydowych wykonywanych po wschodach kukurydzy.

 • 146 Dostępny wyłącznie u dystrybutorów i w punktach handlowych

  Atpolan Soil Maxx to jedyny na rynku przebadany, wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Zawiera w swym składzie wysoko rafinowany olej mineralny jako sticker oraz ester metylowy oleju roślinnego aktywujący działanie agrochemikaliów.

Stosowanie herbicydów przy uprawie zbóż, warzyw i innych roślin uprawnych pozwala pozbyć się niechcianych chwastów i zwiększyć osiągane plony. Niestety środki ochrony roślin są podatne na wiele różnych czynników, które zmniejszają ich działanie chwastobójcze i obniżają ich skuteczność. Są jednak preparaty, które znacząco poprawiają skuteczność środków ochrony roślin, a należą do nich adiuwanty do herbicydów. Zobacz, jakie są ich główne właściwości i kiedy warto je stosować.

Adiuwanty poprawiają skuteczność środków ochrony roślin

Adiuwanty to środki, których zadaniem jest usunięcie barier wpływających negatywnie na skuteczność działania środków ochrony roślin. Należą do nich wysokie pH, duża twardość wody oraz woski pokrywające powierzchnię liści. Bariery te mogą zmniejszyć skuteczność działania herbicydów do tego stopnia, że do chwastów trafi zaledwie 15% substancji czynnej herbicydu. Dzięki stosowaniu adiuwantów skuteczność ta może wzrosnąć kilkukrotnie, co przełoży się na stan upraw i wielkość osiąganych plonów.

Skuteczność działania adiuwantów jest wynikiem ich odpowiednio opracowanego składu. W ich skład wchodzą środki zmiękczające wodę, obniżające napięcie powierzchniowe oraz wspierające wnikanie substancji aktywnych w głąb roślin. Dzięki temu możliwe jest stosowanie herbicydów w mniejszych dawkach przy jednoczesnym zwiększeniu ich skuteczności. Niesie to za sobą szereg korzyści, zarówno w postaci mniejszego zachwaszczenia upraw, jak i obniżenia czasu i kosztów prowadzenia zabiegów chwastobójczych.

Adiuwanty do herbicydów doglebowych i dolistnych

Adiuwanty można stosować zarówno do poprawienia skuteczności działania herbicydów stosowanych doglebowo, jak i dolistnie. Szczególnie warto się nimi zainteresować przy okazji oprysków środkami zawierającymi glifosat. Jego wrogiem głównym są jony wapnia, magnezu, żelaza i manganu, których obecność w wodzie sprawia, że wiążą one cząstki środka chwastobójczego i przekształcają je w substancje, które nigdy nie zostaną przez roślinę pobrane. Ma to oczywiście wpływ na znikomą skuteczność ich działania, dlatego nie powinno dziwić, że adiuwanty są szczególnie chętnie wybierane jako wsparcie oprysków herbicydami zawierającymi glifosat.

Ważną zaletą adiuwantów jest również możliwość zwalczania takich chwastów jak wyczyniec polny, stokłosa i niektóre chwasty dwuliścienne, które w czasie suszy są mocno odporne na działanie herbicydów. Przyczyną takiej odporności jest warstwa wosków kutykularnych na liściach, której herbicyd nie jest w stanie pokonać. Dopiero dodatek adiuwantu pomaga pokonać znajdującą się na liściach barierę i dzięki temu chwast może zostać skutecznie zniszczony.

Nieco inne właściwości dotyczą adiuwantów stosowanych doglebowo. Ich głównym zadaniem jest optymalne rozmieszczenie i utrzymanie substancji aktywnej w strefie kiełkowania chwastów, co pozwala im skutecznie zapobiegać wzrostowi chwastów. Dodatek w postaci ograniczenia przemieszczania herbicydu w głąb gleby pozwala ograniczyć miejsce jego działania i zmniejszyć ryzyko skażenia wód gruntowych.

Adiuwanty do środków chwastobójczych — najważniejsze produkty

Oferta adiuwantów do herbicydów obejmuje szereg produktów, które różnią się od siebie zakresem i sposobem działania. Są wśród nich zarówno preparaty do herbicydów doglebowych, jak i środków ochrony roślin stosowanych dolistnie. Najlepszy efekt można uzyskać stosując kilka różnych adiuwantów o jednokierunkowym działaniu, lub jeden preparat o działaniu wielokierunkowym. Zanim jednak zostanie podjęta decyzja, warto poznać najważniejsze produkty warte uwagi.

AS 500 SL

AS 500 SL to preparat o wielokierunkowym działaniu, który sprawdza się najlepiej do poprawienia skuteczności herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach. Dzięki niemu można zmniejszyć dawkę herbicydu nawet o 30%, zachowując przy tym jej pełną skuteczność. Doskonale sprawdza się do stosowania z preparatami zawierającymi glifosat, stosowanymi do ochrony przed chwastami uprawy zbóż (pszenicy jarej i ozimej, pszenżyta, żyta czy jęczmienia) oraz rzepaku ozimego.

Atpolan 80 EC

Atpolan 80 EC jest preparatem przeznaczonym do stosowania z herbicydami i fungicydami stosowanymi dolistnie. Jego działanie opiera się na obniżeniu napięcia powierzchniowego cieczy oraz poprawę równomierności pokrycia liści środkiem ochrony roślin. Zawiera również składniki zmniejszające znoszenie preparatu przez wiatr, dzięki czemu substancja aktywna lepiej dociera do opryskiwanych roślin. Stosuje się go do oprysków plantacji produkcyjnych buraka pastewnego i cukrowego oraz upraw kukurydzy, rzepaku ozimego czy zbóż takich jak pszenica jara i ozima oraz pszenżyto ozime.

Atpolan BIO 80 EC

Atpolan BIO 80 EC jest wielofunkcyjnym środkiem biodegradowalnym do herbicydów wymagających adiuwantu olejowego. Najlepsze efekty daje stosowanie go z herbicydami sulfonylomocznikowymi. Dzięki zawartości estrów metylowych oleju rzepakowego i sufraktantów rozpuszcza on wosk kutykularny znajdujący się na liściach, co pozwala wniknąć substancji aktywnej herbicydu do komórek roślinnych. W jego składzie znajduje się również bufor, dzięki któremu zwiększa się pH wody używanej do oprysku, co pozwala lepiej rozpuszczać się herbicydom i zapobiega ich krystalizacji. Doskonale podnosi skuteczność herbicydów stosowanych w uprawie żyta, pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. 

Atpolan Soil Maxx 

Atpolan Soil Maxx to jedyny na rynku wielofunkcyjny adiuwant to herbicydów stosowanych doglebowo, szczególnie tych zawierających chlomazon oraz jego mieszaniny z innymi substancjami aktywnymi. Może być również używany do poprawy skuteczności innych agrochemikaliów doglebowych. Jego główną zaletą jest utrzymanie i rozmieszczenie kiełkowania substancji aktywnej w strefie kiełkowania chwastów, co zwiększa skuteczność działania środków ochrony roślin. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż stosowanie tego preparatu jest bezpieczne, gdyż nie ogranicza skażenie wód gruntowych. Atopolan Soli Maxx może być stosowany do wspierania skuteczności działania herbicydów stosowanych do takich roślin uprawnych jak bobik, burak, cebula, groch, kukurydza, łubin, marchew, pszenica, soja, rzepak, ziemniak.

Korzyści stosowania adiuwantów do herbicydów

Bez wątpienia najważniejszą zaletą stosowania adiuwantów do herbicydów jest poprawa skuteczności ich działania. Dodatkową korzyścią, która nie jest bez znaczenia, jest możliwość obniżenia dawki stosowanych preparatów oraz zmniejszenia ilości wody stosowanej do ich przygotowania, co niesie wymierne korzyści ekonomiczne. Część oferowanych preparatów zawiera też antypieniacz, czyli środek przyspieszający zanikanie piany powstającej podczas napełniania opryskiwacza, dzięki czemu można napełnić go szybciej, co znacznie usprawnia wykonywanie oprysków.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem każdego z dostępnych adiuwantów do herbicydów, który znajduje się na karcie produktu. Zawarte w nich informacje będą pomocne przy wyborze odpowiedniego preparatu, który najlepiej pomoże zwiększyć skuteczność stosowanych herbicydów. Wybierając odpowiedni środek, należy zwrócić uwagę, jaka jest zalecana dawka w l/ha i dobrać ją jak najlepiej do wielkości areału, który ma być opryskany. Polecamy przeczytać również jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują przy stosowaniu adiuwantów oraz w jakich warunkach najlepiej jest wykonać opryski.