Adiuwanty do fungicydów

Filtry
Gotowe

Twarda woda oraz jej wysokie pH już podczas przygotowywania mieszaniny zbiornikowej oddziaływuje negatywnie na fungicydy. Wysokie pH sprawia, że ulegają one rozkładowi do form niewykazujących działania fungistatystycznego, czyli z punktu widzenia rolnika do form niechroniących upraw. Fungicydy już w zbiorniku opryskiwacza ulegają rozkładowi, szczególnie jeśli pH wody wynosi powyżej 7, czyli tyle, ile w zdecydowanej większości wód wykorzystywanych do zabiegów ochrony roślin w Polsce. Poprzez dodanie adiuwanta obniżamy pH cieczy, zatrzymując w ten sposób rozkład fungicydów. Dodany adiuwant z jednej strony musi być całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych i środowiska, ale też całkowicie neutralny dla fungicydów. Niewłaściwie dobrane adiuwanty oraz jony wapnia, magnezu i inne metale mogą łączyć się z substancjami czynnymi fungicydu, powodując ich przejście do form nieaktywnych lub co gorsza przyczyniając się do fitotoksyczności.

Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest retencja cieczy na powierzchni roślin i proces pobierania substancji czynnych fungicydów. Dla wysokiej skuteczności wykonywanego zabiegu od adiuwanta oczekuje się obniżenia napięcia powierzchniowego, ułatwienia i mobilizacji rośliny do pobierania substancji czynnej fungicydu, wyeliminowania zjawiska odbicia kropel od roślin, a także możliwości ponownej aktywacji fungicydów wraz z pojawieniem się korzystniejszych warunków atmosferycznych. Wszystkie te zadania z powodzeniem spełnia adiuwant o wielokierunkowym działaniu Lewar pH- Fungi. To zaawansowany produkt, którego skład jest chroniony patentem. W swym unikalnym składzie zawiera substancje obniżające napięcie powierzchniowe do optymalnego poziomu, przy czym należy pamiętać, że zbyt silna ingerencja w tę właściwość może sprzyjać spływaniu cieczy z roślin. Kolejną ważną funkcją, jaką spełnia ten adiuwant jest mobilizacja rośliny do aktywnego pobierania substancji czynnej do tkanek roślinnych. Takie działanie wpływa na wzrost efektywności fungicydu oraz umożliwia obniżenie dawki, dzięki czemu producent rolny może uzyskać korzyść finansową wynikającą ze zmniejszonych nakładów na środki ochrony roślin i zwyżkę plonowania. Lewar pH- Fungi zawiera dodatkowo humektant ograniczający odparowywanie wody z kropel. Umożliwia on wydłużenie okresu przez jaki substancja czynna może być pobierana, nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak na przykład wysoka temperatura powietrza. Dzięki humektantowi, przy wzroście wilgotności powietrza fungicydy aktywują się ponownie. Niezależne badania wykazały, że adiuwant Lewar pH- Fungi pozwala na obniżenie dawki fungicydu nawet o 40% bez spadku skuteczności.