Atpolan Soil Maxx to jedyny na rynku przebadany, wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Zawiera w swym składzie wysoko rafinowany olej mineralny jako sticker oraz ester metylowy oleju roślinnego aktywujący działanie agrochemikaliów.

Atpolan Soil Maxx to adiuwant nowej generacji przeznaczony do środków ochrony roślin, biostymulatorów i innych agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Dzięki starannie dobranej mieszaninie olejów oraz substancji powierzchniowo-czynnych wykazuje wielokierunkowe działanie. W przypadku herbicydów doglebowych zapewnia:

 • ich aktywację poprzez zwiększenie rozpuszczalności substancji aktywnej
 • optymalne rozmieszczenie i utrzymanie substancji aktywnej w strefie kiełkowania nasion chwastów
 • lepszy kontakt z cząsteczkami glebowymi, penetrację gruzełków i pobranie przez chwasty
 • wzrost skuteczności chwastobójczej, zwłaszcza w warunkach mniej korzystnych (susza glebowa, silne opady)
 • ograniczenie fitotoksyczności w stosunku do roślin uprawnych
 • ograniczenie przemieszczania herbicydu w głąb profilu glebowego i skażenia wód gruntowych

Na efektywność agrochemikaliów stosowanych doglebowo wpływa wiele czynników ograniczających. Na przykład działanie herbicydów doglebowych jest często zawodne na skutek:

 • nierównomiernego rozmieszczenia substancji aktywnej na powierzchni gleby i w strefie kiełkowania chwastów
 • niskiej wilgotności gleby uniemożliwiającej dotarcie herbicydu do chwastów i jego pobranie w odpowiedniej ilości
 • wymycia herbicydu poza strefę kiełkowania chwastów przez nadmierne opady – do strefy korzeniowej roślin uprawnych lub poza nią; skutkować to może uszkodzeniami chronionej rośliny oraz skażeniem wód gruntowych

Atpolan Soil Maxx może być stosowany ze wszystkimi agrochemikaliami doglebowymi. W przypadku herbicydów jest szczególnie wskazany z preparatami zawierającymi chlomazon i jego mieszaniny z innymi substancjami aktywnymi (np. metazachlor) zalecanymi do odchwaszczania rzepaku.

 

Wykaz substancji czynnych herbicydów i ich mieszanin zalecanych do stosowania doglebowego w ważniejszych roślinach uprawnych

 • linuron
 • metabromuron
 • pendimetalina + chlomazon
 • prosulfokarb
 • chlorydazon
 • lenacyl
 • metamitron
 • oksyfluorofen
 • pendimetalina
 • prosulfokarb
 • chlomazon
 • linuron
 • linuron + chlomazon
 • pendimetalina
 • pendimetalina + chlomazon
 • prosulfokarb
 • flufenacet + izoksaflutol
 • izoksaflutol + tienkarbazon
 • linuron
 • metolachlor-S
 • metolachlor-S + mezotrion
 • metolachlor-S + terbutyloazyna + mezotrion
 • pendimetalina
 • pendimetalina + dimetamid-P
 • petoksamid
 • petoksamid + terbutyloazyna
 • linuron
 • pendimetalina
 • prosulfokarb
 • chlomazon
 • flurochloridon
 • linuron
 • pendimetalina
 • chlorosulfuron
 • chlorosulfuron + diflufenikan
 • chlorotoluron, diflufenikan
 • izoproturon
 • izoproturon + diflufenikan
 • pendimetalina
 • pendimetalina + diflufenikan
 • pendimetalina + izoproturon
 • chlomazon
 • dimetachlor + chlomazon
 • metazachlor
 • metazachlor + chinomerak
 • metazachlor + dimetenamid + chinomerak
 • metazachlor + dimetenamid + chlomazon
 • napropamid + chlomazon
 • petoksamid
 • petoksamid + chlomazon, propyzamid
 • flufenacet + metrybuzyna
 • linuron
 • metabromuron
 • metolachlor-S
 • metrybuzyna
 • pendimetalina
 • prosulfokarb
 • chlomazon
 • linuron
 • metobromuron
 • metrybuzyna
 • prosulfokarb