ANTY-DRYFT MAXX przyczynia się do zmniejszenia wytwarzania przez rozpylacze opryskiwaczy bardzo drobnych kropel i ułatwia szybkie opadanie pozostałych kropel cieczy opryskowej na opryskiwaną powierzchnię. Tym samym dodatek tego preparatu do cieczy opryskowej zapobiega znoszeniu kropel przez wiatr i naturalną konwekcję powietrza poza teren, na którym jest wykonywany zabieg.

ANTY-DRYFT MAXX jest adiuwantem wielofunkcyjnym produkowanym w oparciu o naturalne surowce pochodzenia roślinnego.

Podstawową funkcją adiuwanta jest ograniczenie znoszenia kropel opryskowych poza opryskiwany teren przez wiatr i naturalną konwekcję termiczną powietrza. Udział kropli dryfujących (znoszonych) przy zabiegach ochrony roślin może przekraczać nawet 20%. Ich przemieszczenie się poza teren chroniony ogranicza skuteczność stosowanych środków (mniej substancji aktywnej dociera do celu), zwiększa zagrożenie rozwoju odporności zwalczanych agrofagów, a jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo skażenia i uszkodzenia wrażliwych upraw sąsiedzkich oraz zanieczyszczenia chemicznego terenów pozarolniczych, w tym zamieszkałych przez człowieka.

Dodatkowo, niezmiernie ważną funkcją adiuwanta jest ułatwienie zatrzymywania się kropel na opryskiwanej powierzchni oraz ograniczenie tempa ich wysychania. Takie aktywujące działanie sprzyja szybkiemu wnikaniu większej ilości substancji aktywnych do komórek zwalczanych agrofagów i wyraźnej poprawie skuteczności stosowanych środków.

Dodatek preparatu ANTY-DRYFT MAXX do cieczy opryskowej:

  • zapobiega wytwarzania przez rozpylacze bardzo drobnych (< 150 mikronów), a tym samym najbardziej podatnych na znoszenie kropel cieczy opryskowej;
  • umożliwia dotarcie do agrofagów większej ilości kropel opryskowych i skuteczniejsze ich niszczenie;
  • zwiększa penetrację łanu i lepsze pokrycie części roślin w części przyziemnej,
  • ułatwia zatrzymywanie się kropel opryskowych na opryskiwanej powierzchni, zapewnia właściwe jej zwilżenie i penetrację substancji aktywnej do komórek zwalczanych agrofagów;
  • ogranicza zjawisko uodparniania się agrofagów na stosowane środki ochrony roślin, gwarantując skuteczniejsze ich zniszczenie;
  • zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia wrażliwych rośliny sąsiedzkich i skażenia ich plonów pozostałościami stosowanej substancji aktywnej;
  • ogranicza skażenie środowiska pozarolniczego (szlaki komunikacyjne, wody, ogrody, osiedla ludzkie) agrochemikaliami stosowanymi w rolnictwie.

Stosowanie:

Dodatek adiuwanta ANTY-DRYFT MAXX do cieczy opryskowej jest celowy przy wykorzystywaniu do zabiegów wszystkich tradycyjnych opryskiwaczy polowych, w technice agrolotniczej, a szczególnie w sadach przy stosowaniu opryskiwaczy wentylatorowych. Preparat jest kompatybilny ze wszystkimi herbicydami, fungicydami i insektycydami, a także innymi agrochemikaliami stosowanymi do ochrony roślin, stymulacji ich wzrostu i rozwoju, a także z nawozami mineralnymi stosowanymi za pomocą opryskiwaczy. Jego obecność w cieczy opryskowej doskonale uzupełnia działanie innych adiuwantów – dedykowanych do określonych środków.

Dawkowanie: preparat stosować w stężeniu 0,1 – 0,125% w stosunku do objętości cieczy roboczej (tj. 100 – 125 ml na 100 litrów cieczy). Odmierzoną ilość preparatu dodać do zbiornika na końcu – po dodaniu innych produktów, a następnie uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do wymaganej objętości, zapewniając ciągłe mieszanie cieczy opryskowej.

Skuteczność działania Anty-Dryft Maxx (wg Croda Crop Care USA 2019)

W badaniach przeprowadzonych przez Croda Crop Care USA oceniono wpływ adiuwanta Anty-Dryft Maxx na średnicę powstających kropli. Okazało się, że Anty-Dryft Maxx ogranicza ilość powstających kropli poniżej 105 mikronów o blisko 50%. Dodatkowo, Anty-Dryft Maxx tylko nieznacznie przyczynia się do wzrostu ilości kropel o średnicy powyżej 400 mikronów, które z łatwością odbijają się od roślin.

Mieszanina

 %<105 μm 

%>400 μm

Woda

17

2,8

Dicoherb 0,625%

17,6

2,9

Dicoherb 0,625% + Anty-Dryft Maxx

9,2

4,3