ANTY-DRYFT MAXX przyczynia się do zmniejszenia wytwarzania przez rozpylacze opryskiwaczy bardzo drobnych kropel i ułatwia szybkie opadanie pozostałych kropel cieczy opryskowej na opryskiwaną powierzchnię. Tym samym dodatek tego preparatu do cieczy opryskowej zapobiega znoszeniu kropel przez wiatr i naturalną konwekcję powietrza poza teren, na którym jest wykonywany zabieg.

Ma to znaczenie przy wykorzystywaniu do zabiegów wszystkich tradycyjnych opryskiwaczy polowych, a szczególne w technice agrolotniczej oraz w sadach przy stosowaniu opryskiwaczy wentylatorowych. Udział kropli dryfujących (znoszonych) przy zabiegach ochrony roślin może przekraczać nawet 20%. Stosowanie preparatu ANTY-DRYFT MAXX znacznie ogranicza to niekorzystne zjawisko.

Znoszenie cieczy opryskowaych poza teren opryskiwania może powodować szereg skutków ujemnych:

  • skażenie i uszkodzenie plantacji sąsiednich,
  • możliwość tworzenia się tzw. „chmury” i jej znoszenia do środowiska pozarolniczego, w tym na tereny zamieszkałe przez
    człowieka,
  • faktyczne dotarcie cieczy roboczej na opryskiwany obszar jest mniejsze, a tym samym mniej zastosowanej substancji
    aktywnej dociera do celu. W konsekwencji skutkuje to obniżeniem skuteczności stosowanych środków ochrony roślin i zwiększa zagrożenie rozwoju odporności agrofagów.

Stosowanie:

Stosować w ilości 0,125 – 0,5% w stosunku do objętości cieczy roboczej (tj. 125 – 500 ml na 100 litrów cieczy).