Według naukowców maksymalnie 15% substancji czynnej herbicydów trafia bezpośrednio do chwastów. Wpływ na to ma kilka czynników, takich jak: pH i twardość wody, niska adsorpcja cieczy na powierzchni roślin i gleby (dotyczy herbicydów o działaniu dolistnym i doglebowym) czy niska rozpuszczalność herbicydów w wodzie. Dzięki dodaniu adiuwantów możemy zwiększyć skuteczność herbicydów i znacząco ograniczyć koszty uprawy, gdyż mimo zmniejszonej dawki herbicydów, ich działanie jest większe.

Już od samego początku tworzenia mieszaniny zbiornikowej, jesteśmy narażeni na rozpad i dezaktywację herbicydów w zbiorniku opryskiwacza. Herbicydy w zależności od grupy chemicznej wymagają różnego odczynu wody. Dla najpopularniejszych grup herbicydów jak glifosat lub 2,4D największymi wrogami są jony wapnia, magnezu, żelaza i manganu. Ich obecność w wodzie sprawia, że herbicydy łączą się z nimi i przechodzą do form, które nigdy nie zostaną pobrane przez chwasty. Podczas wykonywania oprysku, znaczna część kropel  może zostać zniesiona oraz ulec odbiciu się od liści chwastów.

Zjawisko odbijania się kropel cieczy możemy poprawić poprzez dodanie adiuwantu zawierającego w swoim składzie surfaktant, który zwiększa retencję cieczy na powierzchni liści chwastów oraz poprawia ich pokrycie i kontakt cieczy roboczej z roślinami. Największą barierą ograniczającą pobieranie herbicydów przez liście jest warstwa wosku, naturalnie na nich występująca. Jej znaczenie rośnie wraz z rozwojem chwastów.

W warunkach suszy nawet chwasty we wczesnych stadiach rozwojowych jak wyczyniec polny, stokłosy i niektóre chwasty dwuliścienne wykazują wysoką tolerancję na herbicydy, nawet pomimo stosowania wyższych dawek herbicydów niż zalecane przez producentów. Zadaniem adiuwantu powinno być przełamanie bariery stworzonej przez woski kutykularne i umożliwienie nieograniczonego wnikania herbicydu do chwastów.

Najwyższą skuteczność herbicydów uzyskamy stosując kilka adiuwantów o różnych mechanizmach działania, bądź jednego adiuwantu o wielokierunkowym działaniu. Te o wielokierunkowym działaniu zawierają kompozycję substancji w najlepszym z punktu widzenia rolnika składzie. Dzięki stałym dawkom adiuwantu i jego składników, takich jak surfaktanty i związki rozpuszczające wosk na powierzchni roślin, uzyskujemy regulację pH na optymalnym poziomie, zachowując przy tym wysoką skuteczność mieszaniny.