polska wersja   english version

Dlaczego AS 500 SL?

Dlaczego należy stosować adiuwanty do glifosatu

Czynniki ograniczające (na przykładzie glifosatu)

  • Stosowanie dużej ilości wody do zabiegu (powyżej 150 l/ha)
  • Obecność w wodzie jonów wapnia i magnezu powodujących tzw. „twardość wody”
  • Obecność innych antagonistycznych jonów w wodzie np. sodu i żelaza
  • Zbyt wysoki odczyn (pH) wody (powyżej 7)
  • Niekorzystne warunki pogody, a zwłaszcza niska wilgotność względna (poniżej 50%) i temperatura powietrza (poniżej 10 stopni C)
  • Obecność grubej i nieprzepuszczalnej warstwy woskowej na powierzchni liści – skutecznej bariery wnikania substancji aktywnej
  • Występowanie w składzie zachwaszczenia gatunków bardziej odpornych
  • Niepełna skuteczność chwastobójcza
  • Niestabilność działania (mała wierność)
  • Konieczność stosowania wyższych dawek

Adiuwant w formulacji herbicydu

Dawka herbicydu - diagram

Adsorpcja herbicydu przez zanieczyszczenia fizyczne w wodzie

Adsorpcja herbicydu - Diagram
Szczególnie podatne: glifosat, glufosynat amonowy, dikwat, parakwat

Rodzaje adiuwantów

Adiuwant to każda substancja zawarta w formulacji herbicydu lub dodana do zbiornika opryskiwacza w celu poprawienia aktywności biologicznej herbicydu lub modyfikacji parametrów technicznych aplikacji.

Rodzaje adiuwantow - diagram

W odróżnieniu od innych dostępnych adiuwantów AS 500 SL działa kompleksowo i pozwala uzyskać maksymalne efekty biologiczne i ekonomiczne!

AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów.

Dzięki połączeniu substancji kondycjonujących wodę używaną do sporządzania cieczy opryskowe, jonów amonowych kwasów nieorganicznych i organicznych, substancji powierzchniowo-czynnej i bufora pH w jednorodną płynną i wygodną do stosowania formulację, AS 500 SL zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczających aktywność agrochemikaliów, zwłaszcza herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach (np. obecności antagonistycznych jonów wapnia, magnezu, sodu i żelaza w wodzie, stosowania dużych ilości cieczy roboczej – powyżej 150 l/ha, zbyt niskiej temperatury i wilgotności powietrza itp.).

AS 500 SL jest szczególnie przydatny do stosowania z herbicydami zawierającymi glifosat – stabilizuje ich działanie w zmiennych warunkach, silnie wzmaga aktywność i pozwala na stosowanie w dawkach obniżonych. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że jest on również przydatny do stosowania z herbicydami zawierającymi 2,4-D, MCPA, dikambę, glufosynat amonowy, bentazon oraz z innymi agrochemikaliami przeznaczonymi do ochrony roślin.

Działanie glifosatu z AS 500 SL

Skuteczność zwalczania perzu 9 dni po zastosowaniu herbicydu Roundup 360 SL w dawce 2 l/ha (2008 r.)

Zwalczanie przerzu - Diagram
Woda o twardości powyżej 30 stopni niemieckich

Zwalczanie przerzu - Przykład

Zwalczanie przerzu - Przykład 2

tel: (012) 281 10 08; fax: (012) 281 14 53
agromix@agromix.com.pl
Zakład Produkcyjno–Handlowy „AGROMIX”
webdesign by Respect