Patron Gold

Patron Gold jest płynnym nawozem mikroelementowym działającym jako aktywator wzrostu w uprawie rzepaku, zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków.

Składniki pokarmowe:

 • Azot (N) w przeliczeniu na azot atomowy: 7,5% (m/m) tj. 94g N-NH2 / litr
 • Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 8,0% (m/m) tj. 100g  Zn / litr
   

Gęstość: 1,21 – 1,23 kg / litr
pH: 6 – 7
Typ nawozu: E.2.3

Patron Gold w rzepaku

 • zawartość auksyn w roślinie, następuje gwałtowny rozwój korzeni
 • zawartość chlorofilu i karotenoidów w liściach roślin
 • rośliny stają się zdolne do lepszej akumulacji składników pokarmowych
 • następuje intensyfikacja fotosyntezy
 • finalnie wzrasta plon, w granicach 10%.

Dawka: 0,8 l/ha
Termin zastosowania: faza pomiędzy 2 a 6 liściem właściwym
Uwaga: najlepiej stosować kiedy większość roślin jest w fazie 4 liści właściwych

Patron Gold w kukurydzy

Efekty zastosowania Patrona Gold w kukurydzy (krótkofalowe):

 • szybki rozwój korzeni, zwiększenie ich masy i zdolności pobierania składników pokarmowych i wody – 4 tygodnie po zabiegu sucha masa korzeni większa o 20%
 • większy wigor traktowanych roślin – 4 tygodnie po zabiegu sucha masa liści i ich powierzchnia większe o około 15%
 • lepszy start

Efekty zastosowania Patrona Gold w kukurydzy (długofalowe):

 • wzrost plonu zielonej masy o około 7%
 • wzrost zawartości suchej masy w zielonce o około 7%
 • wzrost zawartości skrobi w suchej masie zielonki o około 20%
 • wzrost plonu skrobi z hektara pomiędzy 30% a 40%
 • wzrost plonu skrobi jest efektem większego plonu ziarna

Warunki stresowe

Dzięki silnie i szybko rozbudowanemu systemowi korzeniowemu zastosowanie Patrona Gold powoduje:

 • podniesienie tolerancji na suszę na skutek większej zdolności do pobierania wody
 • lepsze wykorzystanie nawozów
 • obniżenie wrażliwości roślin na chłody

Dawka: 1,0 – 1,2 l/ha
Termin zastosowania: najlepiej kiedy kukurydza osiągnie fazę czterech liści właściwych
Uwaga: można stosować kiedy większość roślin jest w fazie 4-6 liści właściwych

drukuj