EntoMaxx pH–

Środek wspomagający działanie insektycydów kontaktowych i systemicznych przeznaczonych do stosowania w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych.

Starannie dobrane komponenty tego adiuwanta opartena mieszaninie olejów, substancji powierzchniowo czynnych i buforujących pH aktywują biologiczne działanie środków owadobójczych oraz modyfikują właściwości cieczy opryskowej zapewniając:

 • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej,
 • utrzymanie pH cieczy opryskowej na poziomie zapobiegającym rozkładowi hydrolitycznemu substancji aktywnych insektycydów (obniżenie pH cieczy opryskowej do ok. 5,3-5,9 w zależności od stosowanej dawki adiuwanta, rodzaju insektycydu i jakości wody do sporządzenia cieczy opryskowej),
 • zwiększenie ilości zatrzymanej cieczy opryskowej na opryskiwanej powierzchni,
 • zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia opryskiwanej powierzchni roślin i owadów,
 • ograniczenie szybkiego wysychania kropel opryskowych i krystalizacji insektycydów na opryskiwanej powierzchni,
 • redukcję zmywania insektycydów przez opady, ograniczenie rozkładu fotolitycznego insektycydów przez promienie UV dzięki zastosowaniu efektywnego filtra tych promieni,
 • zwiększenie szybkości oraz ilości wnikania substancji aktywnej do komórek roślinnych oraz do ciała owadów przez powłokę chitynową.
   

Wielokierunkowe działanie adiuwanta zabezpiecza skuteczne oraz stabilne działanie insektycydów w zróżnicowanych warunkach środowiskowych oraz technicznych.

DAWKOWANIE

 • opryskiwanie ultra niskoobjętościowe (ULV, do 2 litrów cieczy opryskowej na 1 ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l wody na 1 ha) – stosować 0,75 litra adiuwanta na 1 ha,
 • opryskiwanie standardowe (do 300 litrów wody na 1 ha) – stosować w stężeniu 0,75 obj. (tj. 0,75 litra adiuwanta na każde 100 litrów wody),
 • opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody (powyżej 300 l/ha, np. w ochronie roślin sadowniczych) – stosować w stężeniu 0,5-0,75% obj. (tj. 0,5-0,75 litra adiuwanta na każde 100 litrów wody).

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować adiuwanta EntoMaxx pH– w mieszaninach insektycydów z herbicydami sulfonylomocznikowymi (możliwość obniżenia ich skuteczności) oraz z fungicydami miedziowymi (możliwość ich fitotoksycznego działania na rośliny uprawne).

 

drukuj